Социологија

Курс:
Развијање пројекта у социолошком истраживању - општи курс
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Kurs pokriva sva pitanja relevantna za proces razvijanja istrazivackog projekta. Kroz aktivne metode primenjene (prakticne) nastave, studenti razvijaju vlastiti predlog hipotetickog istrazivanja
Циљ изучавања курса: Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa svim fazama razvijanja projekta kao i da se osposobe za prakticnu primenu stecenih saznanja. Naglasak je stoga na vezbama kao metodu nastave. Nakon zavrsenog kursa studenti ce biti osposobljeni da definisu relevantan istrazivacki problem i da ga analiticki obrade
Предуслови за полагање: Za uspesno pohadanje kursa potrebno je poznavanje osnovnih socioloskih teorijskih i metodoloskih kategorija.
Облици наставе: Jedan semestar, 12 x 1 cas predavanja i 12 x 1 casa vezbi
Обавезе студената: Redovno pohadanje i aktivno ucestvovanje u nastavi: predavanjima i vezbama;Izrada projektnog zadatka.
Начин оцењивања рада и резултата: Aktivnost na vezbama (radionice, vezbe) 20%, zavrsni rad (predlog projekta) 60%, usmena odbrana projekta 20%
План курса:

1. недеља
предавање - izbor teme, fokusiranje, relevantnost, originalnost
brainstorming – istraživačke teme i motivacija, diskusija o obrazloženjima relevantnosti i originalnosti izabranih tema

2. недеља
предавање - О istraživanju kao procesu
-

3. недеља
предавање - Тeorijska elaboracija predmeta istraživanja, teorijski okvir, koncepti
Дiskusija o odabranim konceptualnim okvirima

4. недеља
предавање - Оdredjivanje i razvijanje ciljeva i istraživačkih hipoteza
Дva pristupa “formalni” i “zasnovani” (“grounded theory”) : diskusija o predloženim ciljevima i hipotezama istraživanja

5. недеља
предавање - Оperacionalizacija predmeta istraživanja – dimenzije
Дiskusija o razvijenim ciljevima i hipotezama istraživanja

6. недеља
предавање - Оperacionalizacija predmeta istraživanja – indikatori
Дiskusija o dimenzijama i razmišljanje o indikatorima

7. недеља
предавање - Izbor pristupa I metoda
Adekvatnost kvantitativnih i kvalitativnih pristupa za pojedine teme - diskusija o razvijenim indikatorima istraživanja i izbor mogućeg pristupa i izvora podataka

8. недеља
предавање - Prednosti kombinacije pristupa i metoda
Pprednosti kvantitativnog i kvalitativnog pristupa i metoda -diskusija o odabranom pristupu – adekvatnost, prednosti i izbor metoda i izvora podataka

9. недеља
предавање - Izvor/i podataka za istraživanje; pravljenje uzorka
Reprezentativni i/ili teorijski (zasićeni)uzorci - diskusija o odabranom metodu – adekvatnost, prednosti i izbor

10. недеља
предавање - Vremenski, logistički i finansijski plan istraživanja;
diskusija o uzorku i načinu sprovodjenja istraživanja, etička pitanja

11. недеља
предавање - Razvijanje instrumenata istraživanja
Diskusija o tipu i načinu analize podataka

12. недеља
предавање - Pisanje predloga projekta
Diskusija o instrumentima istraživanja
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
How to Research (second edition) Blaxter, L. Hughes, Ch. I Tight, M. (2001) Open University Press. Literatura relevantna za konkretan projektni zadatak
↑↑↑