Социологија

Курс:
САД - држава и друштво
У оквиру предмета: САД - држава и друштво
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Током једносеместралог курса студенти социологије ће се упознати са идејним и политичким принципима на којима почива савремено друштво САД, с основама државног уређења, најважнијим јавним институцијама; специфичностима америчке демократије и њеним дилемама, значајем јавног мњења и медија, као и друштвених покрета и група.
Циљ изучавања курса: Као највећа светска демократија САД доминирају не само светском политиком и економијом, већ су демократске вредности и делотворно друштвено уређење највеће светске демократије узор за трансформацију друштава у транзицији, као што је наше. Због тога је за разумевање савременог света и неопходно упознати се са особеностима америчког друштва, његових принципа и вредности.
Предуслови за полагање: Студенти су већ савладали општу друштвену историју 19. и 20. века, а посредством медија, и сопствених знања и искустава могу се сматрати спремним да активно и заинтересовано прате курс.
Облици наставе: Предавања
Обавезе студената: редовно похађање наставе, семинарски рад, презентација на часу.
Начин оцењивања рада и резултата: Усмени испит на крају курса.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час

2. недеља
предавање - Устав: документ који траје (1787).
Од револуције до Конфедерације. Од конфедерације до Устава. Начела и мотиви Устава. Питање ропства.

3. недеља
предавање - Bill of Rights (првих десет амандмана, 1791).
Историја уставних амандмана. Устав у америчкој држави и друштву. Слобода, ред и једнакост у Уставу. Слободе вероисповести, изражавања, личне аутономије.

4. недеља
предавање - Председник САД и ресори власти.
Овлашћења председника, председник и друштво, избор и мандат, Бела кућа, потпредседник, Кабинет, председник као национални лидер, председник као светски лидер. Државна администрација. Судови. Конгрес и сенат.

5. недеља
предавање - Демократија као систем вредности.
Наука и друштвени односи, друштвени и политички компромис, једнакост у слободном друштву, веровање у неприкосновеност и слободу појединца. Порекло и начела америчке демократије.

6. недеља
предавање - Дилеме америчке демократије: слобода, ред или једнакост.
Америчке политичке идеологије и улога владе. Теорија демократске владе. Институционални модели демократије.

7. недеља
предавање - Јавно мнење и политичка социјализација.
Дистрибуција јавног мнења. Политичка социјализација. Друштвене групе и политичке вредности. Од вредности до идеологије. Формирање политичког мишљења.

8. недеља
предавање - Медији.
Новине, магазини, радио, телевизија. Приватно власништво над медијима. Државни регулационизам у медијима. Политички ефекти медија.

9. недеља
предавање - Изборни систем, политичке партије, изборни процеси.
Двопартијски систем. Идеологије политичких партија. Номинације, кампање, избори. Интересне групе и политичка традиција.

10. недеља
предавање - Једнакост и грађанска права.
Покрет за људска права, закон о људским правима из 1964, грађанска права и расне и етничке мањине, женски покрет, два концепта једнакости (позитивна дискриминација и једнаке могућности за све).

11. недеља
предавање - Улога владе и државна политика.
Унутрашња политика, социјална политика, едукација.

12. недеља
предавање - Економска политика.
Традиционална начела америчке економске политике. Јавна политика и буџет. Пореска политика. Опорезивање, потрошња и економска једнакост.

13. недеља
предавање - Глобална политика.
Свет после хладног рата. Америчке вредности и интереси, од изолационизма до глобализма. Администрација. Јавно мњење, медији и спољна политика. Средства спољне политике.

14. недеља
предавање - Семинарски радови

15. недеља
предавање - Завршни разговор и подсећање на главне идеје
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
W. Ebenstein etc., American Democracy in World Perspective, New York 1967.
K. Janda etc., The Challenge of Democracy. Government in America, Boston etc. 1992.
R. Bellah, The Broken Covenant. American Civil Religion in Time of Trial, Chicago 1992.
H. B. Parks, Istorija SAD, Beograd 1985.
D. Dž. Borstin, Amerikanci, I, Kolonijalno iskustvo, II, Državotvorno iskustvo, III, Demokratsko iskustvo, Beograd 2004-2005.
Џ. Л. Гедис, Хладни рат, Београд 2005.
P. Džonson, Istorija američkog naroda, Beograd 2003.
↑↑↑