Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Мартовски апсолвентски рок
СТАРИ НАСТАВНИ ПЛАНОВИ (ЗАКЉУЧНО СА 2002)
Методологија социолошких истраживања
29.03. у 16:00

Општа социологија II
23.03. у 09:00

Полност и друштво (Односи полова и друштво)
29.03. у 13:00

Социјална патологија
28.03. у 10:00

Социокултурна антропологија
29.03. у 13:00

Социологија града
30.03. у 11:00

Социологија рада
30.03. у 10:00

Социологија религије
27.03. у 11:00III година (планови 2003-2005)
Друштвене девијације и облици девијантног понашања
28.03. у 10:00

Економска глобализација
29.03. у 14:00

Језик и друштво - увод у социолингвистику
24.03. у 13:30

Методологија социолошких истраживања
29.03. у 16:00

Основи економске социологије
28.03. у 10:00 к368

Основе социологије организације
30.03. у 10:00

Основе социологије рада
30.03. у 10:00

Постмодернизам и савремена антропологија
29.03. у 13:00

Социологија насеља – социологија села
30.03. у 11:00

Социологија свакодневног живота
24.03. у 13:30

Статистика у друштвеним истраживањима
22.03. у 15:00 106

Теорије о друштвеним променама
23.03. у 09:00

Увод у светске религије
27.03. у 11:00

Увод у социологију музике
29.03. у 18:15IV година (планови 2003-2005)
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима ХХ века
30.03. у 11:00

Друштвени систем и друштвене промене у Србији
23.03. у 09:00

Глобализација и постмодерни град
30.03. у 11:00

Идеја и идеологија југословенства: настанак, развој и функције
31.03. у 12:00

Превладавање прошлости
28.03. у 13:00

Родне студије I
29.03. у 13:00

Социологија етничких група и нација
31.03. у 12:00

Социологија насеља- социологија града
30.03. у 11:00

Социологија политике
28.03. у 13:00
↑↑↑