Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 11. до 20.06. 2018.
  • уплата најкасније до: 15.06. 2018.
  • провера услова и приговори: 21.06. 2018.
  • испити: од 25.06. до 04.07. 2018.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
04.07. у 10:00 101

Класичне социолошке теорије
04.07. у 10:00 101

Општа историја XIX и XX века
25.06. у 10:00 105

Основи филозофије и методологије науке
25.06. у 10:00 310

Социјална демографија
25.06. у 12:00 101

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
27.06. у 13:00 301

Увод у социокултурну антропологију
26.06. у 13:00 310

Увод у социологију 1
29.06. у 10:00 313

Увод у социологију 2
03.07. у 10:00 к 366

Социјална психологија
29.06. у 18:00 АмфII ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
25.06. у 12:00 101

Историја економске мисли
02.07. у 12:00 310

Методологија социолошких истраживања I
04.07. у 12:00 103

Основи економије
03.07. у 10:00 301

Основи економије 1 и 2
02.07. у 12:00 310

САД – држава и друштво
25.06. у 10:00 105

Савремене социолошке теорије
29.06. у 11:00 301

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
26.06. у 10:00 к 351

Социологија друштвених девијација-криминалитет
02.07. у 10:00 к 351

Социологија глобализације
29.06. у 10:00 313

Социологија културе
25.06. у 14:00 308

Социологија образовања (андрагози)
03.07. у 11:00  03.07. у 10:00, 313 Амф

Социјална патологија - увод
26.06. у 09:00 к 351

Социологија религије
25.06. у 11:00 к 380

Социологија свакодневног живота
29.06. у 11:00 301

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
02.07. у 10:00 106

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
26.06. у 17:00 105

Теорије моћи
26.06. у 17:00 105

Традиционално и модерно у култури
27.06. у 11:00 к 364

Увод у социологију образовања
03.07. у 11:00  313 Амф

Увод у студије глобализације
29.06. у 10:00 313III ГОДИНА
Антропологија рата
27.06. у 11:00 к 364

Друштвене девијације и облици девијантног понашања
26.06. у 10:00 к 351

Глобализација културе
29.06. у 10:00 313

Култура касног капитализма
03.07. у 11:00 ИСИ

Методологија социолошких истраживања (програми закључно са 2005)
04.07. у 12:00 103

Методологија социолошких истраживања II
04.07. у 12:00 103

Основе социологије рада
29.06. у 10:00  28.06. у 10:00, 301 308

Политичка глобализација
29.06. у 10:00 313

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
27.06. у 11:00 к 364

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
26.06. у 09:00 к 351

Социологија менталних поремећаја
02.07. у 12:00  02.07. у 14:00, к 351 к 351

Социјална патологија (програми до 2002)
26.06. у 10:00 к 351

Социологија руралног развоја (Социологија насеља - социологија села)
03.07. у 11:00 к 367

Статистика у друштвеним истраживањима (анализа)
02.07. у 10:00 106

Теорије о друштв. променама (и Општа социологија II по старом)
28.06. у 09:00 308Модул Економска социологија
Економска глобализација
29.06. у 10:00 313

Економска транзиција
02.07. у 12:00 310

Основи економске социологије
29.06. у 10:00  28.06. у 10:00, 301 308

Основи социологије организације
25.06. у 10:00 301

Савремене економске миграције
25.06. у 14:00 к 369Модул Социологија културе
Историја џеза
25.06. у 10:00 105

Језик и друштво: увод у социолингвистику
26.06. у 17:00 310

Култура и друштвене разлике
26.06. у 17:00 310

Полност и култура
02.07. у 12:00 к 364

Постмодернизам и савремена антропологија
27.06. у 11:00 к 364

Род и култура
02.07. у 12:00 к 364

Социологија масовне културе
25.06. у 14:00 308

Увод у социологију музике
04.07. у 10:00 101

Увод у светске религије (за студенте који су ове године слушали курс)
25.06. у 11:00 308

Увод у светске религије (за претходне генерације)
25.06. у 11:00 к 380IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (и Општа социологија II по старом)
28.06. у 09:00 308

Социологија насеља - социологија града
02.07. у 11:00 313

Социологија политике
03.07. у 11:30 310

Социологија породице
04.07. у 11:00 ИСИ

Методика наставе социологије
02.07. у 11:30 к 364

Увод у социологију образовања
03.07. у 11:00  313 АмфМодул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
25.06. у 11:00 ИСИ

Изазови савремене породице
02.07. у 11:00 ИСИ

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
04.07. у 11:00 313

Социологија детињства
02.07. у 11:00 ИСИ

Социологија окружења
02.07. у 11:00 313

Социологија омладине
02.07. у 11:00 ИСИМодул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
03.07. у 11:30 310

Историјска социологија
26.06. у 17:00 105

Превладавање прошлости
03.07. у 11:30 310

Социологија етничких група и нација
03.07. у 11:30 310

Социологија избора
26.06. у 17:00 105МАСТЕР СТУДИЈЕ
Кључни проблеми социолошке теорије
26.06. у 17:00 310

Методологија социолошких истраживања
04.07. у 12:00 103

Руска авангарда и револуција
04.07. у 12:00 к 383

Политичка и идеолошка употреба националног мита
04.07. у 12:00 к 383ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методе истраживања друштвених појава
04.07. у 14:00 к 370

Социологија културе
04.07. у 12:00 к 383
↑↑↑