Класичне науке

  • Историја Принципата
    Римска епиграфика
    Провинције римског Царства
    Историја римске Далмације
    Просопографија римског Царства
  • 1980 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
  • 1993 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
    (тема: ЕПИГРАФСКИ СПОМЕНИЦИ И РОМАНИЗАЦИЈА СРЕДЊЕ БАЛКАНСКЕ ОБЛАСТИ)
  • 2008 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  • 2018 - ванредни професор - ФФ
    (ужа научна област: ИСТОРИЈА РИМА)
  • 2008 - доцент - Филозофски факултет у Београду
    (ужа научна област: ИСТОРИЈА РИМА)
  • 1995 - асистент - Филозофски факултет у Београду
    (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА)
  • 1994 - истраживач-сарадник - Филозофски факултет у Београду
  • 1987 - истраживач-приправник - Филозофски факултет у Београду
  • 2005 -  2010 - Антички натписи на тлу Илирика. Критичко издавање и интердисциплинарна истраживања. Број: 147003
    Филозофски факултет, Центар за античку епиграфику и нумизматику
  • 2006 -  Полимље: мултидисциплинарна историјска истраживања
    Музеј у Пријепољу
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑