Класичне науке

  • 1979 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
  • 1983 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
    (тема: РАД ДРАГУТИНА Н. АНАСТАСИЈЕВИЋА НА ПОЉУ СРЕДЊЕВЕКОВНЕ И НОВОГРЧКЕ ФИЛОЛОГИЈЕ)
  • 2008 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
    (тема: СТВАРАЊЕ НОВОГРЧКОГ СТАНДАРДНОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИК ГРЧКО-СРПСКЕ ПОДУНАВСКЕ ДАИЈАСПОРЕ)
  • 2009 - доцент - Филозофски факултет у Београду
    (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
  • 1992 - асистент - Филозофски факултет у Београду
    (ужа научна област: СРЕДЊОГРЧКА И НОВОГРЧКА ФИЛОЛОГИЈА)
↑↑↑