Отворени поступак

Јавне набавке - отворени поступак

Jaвна набавка услуга припреме за штампу и штампања за потребе Филозофског факултета у Београду 01/2018

Јавна набавка услуга припреме за штампу и штампања за потребе Филозофског факултета у Београду број 02/2017

Јавна набавка електричне енергије 01/2017

Јавна набавка услуге посредовања при резервацији (куповини) авио карата и других путних карата и резервацији и плаћању хотелског смештаја 04/2016

Јавна услуга припреме за штампу и штампања 03/2016

Јавна набавка услуге посредовања при резервацији (куповини) авио карата и других путних карата и резервацији и плаћању хотелског смештаја 02/2016

Јавна набавка електричне енергије 01/2016

Јавна набавка услуге услуга припреме за штампу и штампања за потребе Филозофског факултета у Београду 03/2015

Јавна набавка извођења радова на санацији, адаптацији и реконструкцији дела простора (бивши Плато) у приземљу објекта Филозофског факултета у Београду 04/2014

Јавна набавка услуге посредовања при резервацији (куповини) авио карата и других путних карата и резервацији и плаћању хотелског смештаја 02/2015

Јавна набавка електричне енергије 01/2015

Јавна набавка услуга припреме за штампу и штампања за потребе Филозофског факултета у Београду 03/2014

Јавна набавка услуге посредовања при резервацији (куповини) авио карата и других путних карата и резервацији и плаћању хотелског смештаја 02/2014

Јавна набавка електричне енергије 01/2014

↑↑↑