Историја уметности

7
 
Мај
 
2018
Обавезна провера знања/тест из изборног предмета Уметност и власт, код проф. др Лидије Мереник

Обавезна провера знања/тест из изборног предмета Уметност и власт код проф. Л. Мереник одржаће се у термину часа -
У УТОРАК, 22. МАЈА СА ПОЧЕТКОМ У 9.45, У ТРАЈАЊУ ДО 11.00 сати.
УЧИОНИЦА 410.
СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА ПОНЕСУ ИСПРАВНУ ОЛОВКУ И ИНДЕКС.
Кашњење није дозвољено.
Сви студенти који ураде тест, без обзира на резултат, стичу право уписа оцене и изласка на испит. Студенти који не изађу на обавезни тест, упућују се на поновно слушање предмета.


↑↑↑