Историја уметности

26
 
Мар
 
2018
ПЕТА ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА МУЗЕОЛОГИЈЕ И ХЕРИТОЛОГИЈЕ, 29.03.2018.

ПЕТА ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА МУЗЕОЛОГИЈЕ И ХЕРИТОЛОГИЈЕ
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одељење за историју уметности – Семинар за музеологију и херитологију
Центар за музеологију и херитологију
29.03.2018. у 11 часова
Свечана сала „Драгослав Срејовић“

Пета годишња конференција музеологије и херитологије у фокусу ће имати седам деценија наставе музеологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Стога ћемо овај значајан јубилеј обележити организовањем седам скупова, распоређених током целе 2018. године, с идејом да се представе разноврсне и актуелне музеолошке и херитолошке теме.

Прва сесија одржава се 29. марта 2018. године и посвећена је активностима Семинара за музеологију и херитологију и његовим теоријско-методолошким полазиштима и исходима. У складу с тим, у склопу ове сесије представиће се наставници Семинара, проф. др Драган Булатовић, проф. др Милан Попадић, доц. др Милица Божић Маројевић и доц др. Никола Крстовић.

Програм
Модерација: Милена Јокановић

11.00 Отварање: др Данијел Синани, др Ненад Макуљевић
11.15 др Драган Булатовић, Прилог појмовном оснажењу музеолошке науке, пленарно предавање, дискусија
12.00 Пауза
12.30 др Милан Попадић, Музеологија: историја идеје
13.00 др Никола Крстовић, Херитолошке технологије
13.30 др Милица Божић Маројевић, Музејска комуникација – од теорије ка пракси
14.00 Дискусија
14.30 Закључци и најаве


↑↑↑