Историја уметности

Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
Ирена Ћировићасистент
др Ана Костић Ђекићдоцент
Заједнички предмети,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
Ирена Ћировићасистент
др Ана Костић Ђекићдоцент
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на четвртој години
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑