Историја уметности

Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Игор Борозанванредни професор
Смер: Историја уметности и визуелне културе новог века,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Игор Борозанванредни професор
Заједнички предмети, Главни предмет мастера
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Игор Борозанванредни професор
Заједнички предмети, Главни предмет мастера
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑