Историја уметности

Курс:
Од Јустинијана до Сулејмана Величанственог: визуелна култура средњовековног и раног модерног света (мастер)
Предавачи: др Иван Стевовићредовни професор
др Јелена Ердељанредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
↑↑↑