Историја уметности

Курс:
Визуелна култура Европе у новом веку (осн.)
Предавачи: др Саша Брајовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Изучавају се концепти европске визуелне културе новог века. Тежиште истраживања усмерено је ка идентификацији основних идеолошких, теолошких, друштвених, политичких и естетичких концепата визуелне културе новог века у Европи, као и рецепција европских феномена у југоисточној Европи.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање доктораната за коришћење извора и научне литературе у самосталном проучавању носећих феномена нововековне европске визуелне културе.
Предуслови за полагање: Неопходан је интерактивни приступ између предавача и доктораната.
Облици наставе: Интерактивна размена знања између предавача и доктораната.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Тимотијевић, Српско барокно сликарство, Нови Сад 1996.
Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку. Систем европске и српске визуелне културе у служби нације, Београд 2006.
И. Борозан, Репрезентативна култура и политичка пропаганда. Споменик кнезу Милошу у Неготину, Београд 2006.
С. Брајовић, У Богородичином врту. Богородица и Бока Которска – барокна побожност западног хришћанства, Београд 2006.
С. Брајовић, Ренесансно сопство и портрет, Београд 2009.
С. Брајовић, Т. Бошњак, Имагинарни вртови Ибера Робера, Народни музеј Београд 2012.
В. Симић, За љубав отаџбине. Патриоте и патриотизми у српској култури XVIII века у Хабзбуршкој монархији, Нову Сад 2012.
↑↑↑