Историја уметности

Курс:
Други у херитологији (мастер)
У оквиру предмета: Други у херитологији (master)
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
↑↑↑