Историја уметности

Курс:
Уметност средњег века I (мастер)
У оквиру предмета: Уметност средњег века I
Предавачи: др Бранислав Тодићредовни професор
др Драган Војводићредовни професор
др Јелена Ердељанредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
др Драгана Павловићдоцент
др Бранка Вранешевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: У оквиру предмета студенти ће проучавати различите видове уметничког стваралаштва у периоду од ранохришћанског раздобља до позног средњег века. Посебна пажња биће посвећена идејним и духовним основама ликовног стваралаштва. Садржина појединих курсева одређује се у договору ментора са пријављеним кандидатима, а може се односити на ранохришћанску, византијску и коптску уметност, као и на средњовековну уметност земаља источне и западне Европе, Грузије и Јерменије.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да студенти у оквиру специјалних курсева стекну додатна знања о развоју и одликама уметности средњег века, као и да се припреме за виши ниво студијског програма.
Предуслови за полагање: Услови похађања дипломских академских студија прописани су Статутом Филозофског факултета у Београду.
Облици наставе: Предавања у оквиру специјалних курсева, вежбе, консултативна настава.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ж. Диби, Уметност и друштво у средњем веку, Београд 2001.
A. Grabar, L’Âge d’or de Justinien, de la mort de Théodose à l’Islam, Paris 1966.(= A. Grabar, The golden age of Justinian, from the death of Theodosius to the rise of Islam, New York 1967)
В. Н. Лазарев, Историја византијског сликарства, Београд 2004
A. Grabar, Srednjovekovna umetnost istočne Evrope, Novi Sad 1969
A Documentary History of Art, Vol. I, ed. E. Gilmore Holt, Princeton 1981
L’art du Moyen Age: Occident, Byzance, Islam, dir. J.-P. Caillet, Paris 1995.
L’arte medievale nel contesto: 300-1300 : funzioni, iconografia, tecniche, red. P. Piva, Milano 2006
J. Snyder, H. Luttikhuizen, D. Verkerk, Art of the Middle Ages, Upper Saddle River (Prentice Hall) 2006
A. Grabar, Le premier art chretien (200-395), Paris 1966 (=A. Grabar, Early Christian art. From the rise of Christianity to the death of Theodosius, New York 1968).
↑↑↑