Историја уметности

Курс:
Уметност и визуелна култура новог века II (докт.)
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Изучавају се концепти европске визуелне културе новог века. Тежиште истраживања усмерено је ка идентификацији основних идеолошких, теолошких, друштвених, политичких и естетичких концепата визуелне културе новог века у Европи, нарочито југоисточној.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање доктораната за коришћење извора и научне литературе у самосталном проучавању носећих феномена нововековне европске визуелне културе.
Предуслови за полагање: Неопходан је интерактивни приступ између предавача и доктораната.
Облици наставе: Интерактивна размена знања између предавача и доктораната.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Тимотијевић, Српско барокно сликарство, Нови Сад 1996.
Х. Макуљевић, Уметност и национална идеја у 19. веку, Београд 2006.
S. Brajović, U Bogorodičinom vrtu. Bogorodica i Boka Kotorska – barokna pobožnost zapadnog hrišćanstva, Beograd 2006.
D. Freedberg, The Power of Images. Studies in the History and Theory of Response, Chicago and London 1989.
T. DaCosta Kaufmann, Court, Cloister and City: The Art and Culture of Central Europe 1450-1800, University of Chicago Press 1995.
P. Mainardi, The End of Salon: Art and State in the Early third Republic, Cambridge University Press, 1993.
H. Locher, Deutsche Malerei im 19. Jahrhundert, Primus Verlag, Darmstadt 2005.
Umjetničko djelo kao društvena činjenica. Perspektive kritičke povijesti umjetnosti, prir. Lj. Kolešnik, Zagreb 2005.
М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности, Београд 2006.
Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба, приредио А. Фотић, Београд 2005.
Приватни живот код Срба у 19. веку, приредили Н. Макуљевић и А. Столић, Београд 2006.
Историја приватног живота, 3 и 4 (Од ренесансе до века просвећености и Од француске револуције до великог рата), приредили Ф. Аријес и Ж. Диби, Београд 2002. и 2003.
↑↑↑