Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Априлски апсолвентски рок
Колоквијуми
Историја модерне уметности
24.4.2017, у 17 часова сала 413ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити из модерне уметности
25.4.2017, у 10 часова сала 413

Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
28.4.2017, у 11.30 часова кабинет 457

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
28.4.2017, у 14 часова кабинет 460

Сви испити на Семинару за музеологију
24.4.2017, у 12 часова кабинет 453

Српска уметност новог века 2
26.4.2017, у 10 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку
26.4.2017, у 10 часова кабинет 483

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан (испити по старим статутима)
25.4.2017, у 10 часова кабинет 461

Уметност позног средњег века у Византији и западној Европи
25.4.2017, у 10 часова кабинет 461

Уметност зрелог средњег века у Византији и западној Европи
25.4.2017, у 10 часова кабинет 461

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
24.4.2017, у 10 часова кабинет 451

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
24.4.2017, у 10 часова кабинет 451

Општа историја уметности новог века
24.4.2017, у 12 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века I и II
24.4.2017, у 12 часова кабинет 481

Европска уметност ренесансе и маниризма
24.4.2017, у 12 часова сала 413

Европска уметност барока и рококоа
24.4.2017, у 12 часова сала 413

Европска уметност 19. века
24.4.2017, у 12 часова сала 413

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
26.4.2017, у 12 часова кабинет 483

Поетика српске уметности новог века
26.4.2017, у 11 часова кабинет 483

Основи уметности и визуелне културе новог века
26.4.2017, у 13 часова кабинет 483

Теорије уметности
27.4.2017, у 16.45 сала 401

Историја историје уметности
28.4.2017, у 10 часова кабинет 482

Методологија науке о уметности
24.4.2017, у 12.30 часова кабинет 482

Наука о уметности
24.4.2017, у 12.30 часова кабинет 482

Теорије у науци о уметности
24.4.2017, у 12 часова кабинет 482

Сви испити код доцента др Владимира Симића
25.4.2017, у 15 часова кабинет 458

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
27.4.2017, у 10.30 часова кабинет 451
↑↑↑