Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 10. до 17.06. 2019.
  • уплата најкасније до: 14.06. 2019.
  • провера услова и приговори: 18.06. 2019.
  • испити: од 24.06. до 03.07. 2019.
КОЛОКВИЈУМИ
Историја модерне уметности
28.6.2019, у 10 часова сала 401

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
24.6.2019, у 15 часова сала 401

Европска уметност новог века I
24.6.2019, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II
24.6.2019, у 10 часова сала 401

Историја уметности српских земаља средњег века II (II колоквијум II пут)
27.7.2019, у 13 часова сала СО1

Архитектура средњовековне Србије
20.6.2019, у 11 часова сала 101

Историја уметности српских земаља средњег века I (други део)
27.6.2019, у 16 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
28.6.2019, у 12 часова сала 401

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
2.7.2019, у 14 часова  2.7.2019, у 12 часова, сала СО3 сала СО3

Сви испити из модерне уметности (прозивка)
28.6.2019, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
27.6.2019, у 10 часова кабинет 461

Сви испити код проф. др Милана Попадића (прозивка)
25.6.2019, у 14 часова сала 401

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
3.7.2019, у 10 часова кабинет 453

Сви испити код проф. др Владимира Симића
1.7.2019, у 10 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
27.6.2019, у 10.30 часова кабинет 451

Увод у историју уметности 1
1.7.2019, у 9 часова сала 401

Увод у историју уметности 2
28.6.2019, у 9 часова сала 409

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
1.7.2019, у 13 часова сала СО1

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
1.7.2019, у 13 часова сала СО1

Поетика српске уметности новог века
1.7.2019, у 13 часова сала СО1

Општа историја уметности новог века
24.6.2019, у 10 часова кабинет 480

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари статути)
24.6.2019, у 10 часова кабинет 480

Европска уметност новог века I
24.6.2019, у 10 часова кабинет 480

Европска уметност новог века II
24.6.2019, у 10 часова кабинет 479

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
24.6.2019, у 10 часова кабинет 479

Европска уметност 19. века
24.6.2019, у 10 часова кабинет 479

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
26.6.2019, у 14.30 часова кабинет 451

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
28.6.2019, у 10 часова кабинет 451

Писање о уметности
28.6.2019, у 14 часова  1.7.2019, у 14 часова, сала 104 сала 105

Методологија историје уметности
28.6.2019, у 14 часова сала 105

Теорије уметности
1.7.2019, у 14 часова сала 104

Историја историје уметности
1.7.2019, у 14 часова сала 104

Античка уметност
24.6.2019, у 10 часова кабинет 451

Музеологија
25.6.2019, у 15 часова кабинет 453

Херитологија
26.6.2019, у 15 часова кабинет 453

Херитолошке технологије
26.6.2019, у 15 часова кабинет 453

Српска уметност новог века 2 (прозивка)
28.6.2019, у 15 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку (предаја радова)
28.6.2019, у 15 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у XIX веку
1.7.2019, у 12 часова кабинет 483

Од Августа до Јустинијана. Процес христијанизације и уметност на територији римског царства
24.6.2019, у 10 часова  29.6.2018, у 9.30 часова, кабинет 451 кабинет 451

Уметност српских земаља средњег века, одабране теме
2.7.2019, у 14 часова сала СО3

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
27.6.2019, у 10.30 часова Темпус сала
↑↑↑