Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 11. до 20.06. 2018.
  • уплата најкасније до: 15.06. 2018.
  • провера услова и приговори: 21.06. 2018.
  • испити: од 25.06. до 04.07. 2018.
КОЛОКВИЈУМИ
Историја модерне уметности
29.6.2018, у 16 часова сала 413

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
26.6.2018, у 14.30 часова сала 401

Европска уметност новог века I
25.6.2018, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II
25.6.2018, у 11.45 часова сала 401

Историја уметности српских земаља средњег века II
22.6.2018, у 13.30 часова сала 401

Архитектура средњовековне Србије
21.6.2018, у 11 часова Амфитеатар

Историја уметности српских земаља средњег века I (други део)
19.6.2018, у 10 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
29.6.2018, у 12 часова сала 401

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
29.6.2018, у 12 часова кабинет 460

Сви испити из модерне уметности
2.7.2018, у 10 часова сала 413

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
29.6.2018, у 13 часова  29.6.2018, у 10 часова, кабинет 461 кабинет 461

Античка уметност
29.6.2018, у 12 часова  29.6.2018, у 10 часова, кабинет 451 кабинет 451

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
27.6.2018, у 14.30 часова кабинет 451

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
28.6.2018, у 10 часова кабинет 451

Сви испити код доцента Владимира Симића
3.7.2018, у 15 часова кабинет 458

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
28.6.2018, у 10.30 часова кабинет 451

Увод у историју уметности 1
2.7.2018, у 9 часова сала 401

Увод у историју уметности 2
28.6.2018, у 9 часова сала 409

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
25.6.2018, у 14 часова сала 401

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
2.7.2018, у 14 часова  25.6.2018, у 13 часова, сала 409 кабинет 483

Поетика српске уметности новог века
2.7.2018, у 14 часова  25.6.2018, у 13 часова, сала 409 кабинет 483

Општа историја уметности новог века
25.6. 2018, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари статути)
25.6. 2018, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I (колоквијум и испит)
25.6. 2018, у 10 часова сала 401

Европска уметност ренесансе и маниризма
25.6. 2018, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II (колоквијум и испит)
25.6.2018, у 11.45 сала 401

Европска уметност барока и рококоа
25.6.2018, у 11.45 часова сала 401

Европска уметност 19. века
25.6.2018, у 11.45 сала 401

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
25.6.2018, у 13.15 часова кабинет 479

Уметност и визуелна култура медитеранског света
25.6. 2018, у 10 часова кабинет 481

Наука о уметности
25.6.2018, у 10 часова кабинет 482

Методологија науке о уметности
25.6.2018, у 10 часова кабинет 482

Теорије у науци о уметности
25.6.2018, у 10 часова кабинет 482

Методологија историје уметности
3.7.2018, у 9 часова сала СО3

Историја историје уметности
3.7.2018, у 10 часова сала СО3

Теорије уметности
2.7.2018, у 10 часова сала СО2

Писање о уметности
3.7.2018, у 9 часова  2.7.2018, у 13 часова, сала СО2 сала СО3

Сви испити код проф. др Милана Попадића
2.7.2018, у 12 часова сала СО3

Музеологија
29.6.2018, у 13 часова сала 105

Херитолошке технологије
27.6.2018, у 15 часова кабинет 453

Српска уметност новог века 2
2.7.2018, у 10 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку
2.7.2018, у 10 часова кабинет 483

Од Августа до Јустинијана. Процес христијанизације и уметност на територији римског царства
29.6.2018, у 11.45 часова  29.6.2018, у 9.30 часова, кабинет 451 кабинет 451

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
25.6.2018, у 10 часова Темпус сала

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
2.7.2018, у 10 часова сала 409

Методика наставе историје уметности (основне студије)
29.6.2018, у 13 часова кабинет 453

Методика уметничких предмета (мастер студије)
29.6.2018, у 13 часова кабинет 453

Пракса 2 (мастер студије)
29.6.2018, у 13 часова кабинет 453
↑↑↑