Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 14. до 30.05. 2018.
  • уплата најкасније до: 25.05. 2018.
  • провера услова и приговори: 31.05. 2018.
  • испити: од 04. до 13.06. 2018.
КОЛОКВИЈУМИ
Историја модерне уметности
5.6.2018,у 16 часова сала 413

Историја уметности српских земаља средњег века I (први део)
25.5.2018, у 13.15 часова сала 409

Историја уметности српских земаља средњег века I (други део)
1.6.2018, у 10 часова сала 401

Општа историја уметности средњег века
29.5.2018, у 10 часова сала 401

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
5.6.2018, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века I
11.6.2018, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II
11.6.2018, у 11.45 часова сала 401

Архитектура средњовековне Србије
31.5.2018, у 11 часова  31.5.2018, у 13 часова, Амфитеатар сала 401

Античка уметност (колоквијум 2)
29.5.2018, у 11 часова сала СО3

Историја уметности српских земаља средњег века II
31.5.2018, у 13.30 часова  31.5.2018, у 9.45 часова, сала 409 сала 409ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити из модерне уметности
6.6.2018, у 10 часова сала 401

Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
8.6.2018, у 12 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
12.6.2018, у 12 часова кабинет 460

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића (прозивка)
7.6.2018, у 10.30 часова кабинет 451

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
8.6.2018, у 10 часова кабинет 461

Сви испити код проф. др Милана Попадића
5.6.2018, у 13 часова сала 401

Сви испити код доцента др Владимира Симића
4.6.2018, у 15 часова кабинет 458

Античка уметност
8.6.2018, у 12 часова  8.6.2018, у 10 часова, кабинет 451 кабинет 451

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
6.6.2018, у 10 часова кабинет 451

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
7.6.2018, у 10 часова кабинет 451

Српска уметност новог века II
12.6.2018, у 10 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку
12.6.2018, у 10 часова кабинет 483

Европска уметност новог века I (колоквијум и испит)
11.6.2018, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века II (колоквијум и испит)
11.6.2018, у 11.45 часова сала 401

Европска уметност ренесансе и маниризма
11.6.2018, у 10 часова сала 401

Европска уметност барока и рококоа
11.6.2018, у 11.45 часова сала 401

Европска уметност 19. века
11.6.2018, у 11.45 часова сала 401

Општа историја уметности новог века
11.6.2018, у 10 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари статути)
11.6.2018, у 10 часова кабинет 481

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
11.6.2018, у 13.15 часова кабинет 479

Уметност и визуелна култура медитеранског света
11.6.2018, у 10 часова кабинет 481

Увод у историју уметности 1
7.6.2018, у 9 часова сала 401

Увод у историју уметности II
11.6.2018, у 9 часова сала 409

Музеологија
4.6.2018, у 10 часова сала 401

Херитолошке технологије
5.6.2018, у 12 часова Темпус сала

Поетика српске уметности новог века
4.6.2018, у 13 часова сала 409

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
4.6.2018, у 13 часова сала 409

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
4.6.2018, у 11 часова сала 409

Наука о уметности
11.6.2018, у 10 часова кабинет 482

Теорије у науци о уметности
11.6.2018, у 10 часова кабинет 482

Методологија науке о уметности
11.6.2018, у 10 часова кабинет 482

Историја историје уметности
7.6.2018, у 10 часова сала СО3

Методологија историје уметности
7.6.2018, у 9 часова сала СО3

Теорије уметности
13.6.2018, у 10 часова сала 401

Писање о уметности
13.6.2018, у 13 часова сала 401

Од Августа до Јустинијана. Процес христијанизације и уметност на територији римског царства
8.6.2018, у 9.30 часова кабинет 451

Уметност и власт. Политика у европској и југословенској уметности 1923-1951.
6.6.2018, у 10 часова Темпус сала

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
4.6.2018, у 10 часова Темпус сала

Методика наставе историје уметности (основне студије)
5.6.2018, у 17.30 часова кабинет 453

Методика уметничких предмета (мастер студије)
5.6.2018, у 17.30 часова кабинет 453

Пракса 2 (мастер студије)
5.6.2018, у 17.30 часова кабинет 453Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језике
↑↑↑