Историја уметности

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 05. до 10.09. 2019.
  • уплата најкасније до: 06.09. 2019.
  • провера услова и приговори: 11.09. 2019.
  • испити: од 16.09. до 25.09. 2019.
КОЛОКВИЈУМИ
Историја модерне уметности
25.9.2019, у 10 часова  24.9.2019, у 10 часова, сала 401 сала 401

Европска уметност новог века I
16.9.2019, у 10 часова сала 401

Европска уметност новог века I
16.9.2019, у 10 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити из модерне уметности
25.9.2019, у 10 часова  24.9.2019, у 10 часова, сала 401 сала 401

Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
20.9.2019, у 12 часова сала 401

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
19.9.2019, у 12 часова сала 401

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
24.9.2019, у 10 часова кабинет 461

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
19.9.2019, у 10.30 часова кабинет 451

Сви испити код проф. др Владимира Симића
23.9.2019, у 13 часова Темпус сала

Сви испити код проф. др Милана Попадића
23.9.2019, у 10 часова сала 101

Сви испити код доцента др Николе Крстовића
24.9.2019, у 12 часова  19.9.2019, у 15 часова, кабинет 453 кабинет 453

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
25.9.2019, у 10 часова кабинет 453

Општа историја уметности новог века
16.9.2019, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века 1 и 2 (стари статути)
16.9.2019, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века I
16.9.2019, у 10 часова кабинет 481

Европска уметност новог века II
16.9.2019, у 10 часова кабинет 479

Европска уметност 19. века
16.9.2019, у 10 часова кабинет 479

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
16.9.2019, у 10 часова кабинет 479

Поетика српске уметности и визуелне културе новог века
19.9.2019, у 15 часова сала 413

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
19.9.2019, у 15 часова сала 413

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
19.9.2019, у 15 часова сала 413

Увод у историју уметности 2
24.9.2019, у 9 часова сала 409

Увод у историју уметности 1
20.9.2019, у 9 часова Темпус сала

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
18.9.2019, у 10 часова кабинет 451

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
18.9.2019, у 10 часова  20.9.2019, у 10 часова, кабинет 451 кабинет 451

Античка уметност
16.9.2019, у 10 часова кабинет 451

Српска уметност новог века II
23.9.2019, у 10 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку
19.9.2019, у 10 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у XIX веку
19.9.2019, у 10 часова кабинет 483

Писање о уметности
21.9.2019, у 10 часова сала 401

Методологија историје уметности
21.9.2019, у 10 часова сала 401

Историја историје уметности
21.9.2019, у 12.30 часова сала 401

Теорије уметности
21.9.2019, у 11.30 часова сала 401

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
23.9.2019, у 10 часова  24.9.2019, у 10 часова, Темпус сала Темпус сала
↑↑↑