Историја

Курс:
Историја Османског царства
У оквиру предмета: Рана модерна историја
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Османско царство је било једно од највећих и најдуговечнијих царстава у историји. Истовремено, то је била највећа сила која је икада постојала у историји исламског света. Курс обухвата теме које ће студенту омогућити да разуме како је из једне мале пограничне кнежевине израсла светска сила, распрострта на три континета, и потом, како је током времена царство успевало да одговори цивилизацијским изазовима, друштвеним и технолошким променама које је наметао историјски развој запдноевропских држава. Друштвени процеси и институције у Османском царству посматрају се као део историјских процеса и развоја институција на Средоземљу, у оквиру европских и светских друштвених кретања. Политичка историја је нераскидиво повезана са друштвеним и економским процесима. Због тога се посебно обрађују теме везане за историју друштвених институција, схватање власти, сталешки систем, однос владајуће религије – ислама – према другим религијама, студије рода, као и оне које сагледавају развој и структуру насеља и економски живот. Посебна пажња посвећује се критичкој анализи извора и литературе будући да је литература често обликована у складу с политичким потребама времена у коме је настајала.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о држави о којој се на Балкану добрим делом размишља у категоријама столећима развијаних митова. Развијање способности самосталног размишљања, на основу извора и без предрасуда.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавања и вежбе
Обавезе студената: Редовни долазак, читање задатих тема пред сваки час, учешће у дискусији, писање семинарских радова.
Начин оцењивања рада и резултата: Коначна оцена се добија из предмета, не из курса. Вреднује се учешће у дискусији, израда семинарског рада и резултат теста.
План курса:

1. недеља
предавање - Стварање османске државе: историографска лутања

2. недеља
предавање - Ка универзалном царству - Мехмед Освајач

2. недеља
вежбе - Ка универзалном царству - Мехмед Освајач

2. недеља
вежбе - Стварање османске државе: историографска лутања

3. недеља
предавање - Сулејман Величанствени и његова епоха

3. недеља
вежбе - Сулејман Величанствени и његова епоха

4. недеља
предавање - Крај 16. и 17. век – доба немира и реформи

4. недеља
вежбе - Крај 16. и 17. век – доба немира и реформи

5. недеља
предавање - 18. век – дипломатске игре великих сила

5. недеља
вежбе - 18. век – дипломатске игре великих сила

6. недеља
предавање - Структура власти

6. недеља
вежбе - Структура власти

7. недеља
предавање - Организација војске

7. недеља
вежбе - Организација војске

8. недеља
предавање - Правни систем – између шеријата и кануна

8. недеља
вежбе - Правни систем – између шеријата и кануна

9. недеља
предавање - Сталежи: аскер и раја

9. недеља
вежбе - Сталежи: аскер и раја

10. недеља
предавање - Ропство

10. недеља
вежбе - Ропство

11. недеља
предавање - Статус немуслиманских поданика

11. недеља
вежбе - Статус немуслиманских поданика

12. недеља
предавање - Статус немуслиманских поданика

12. недеља
вежбе - Статус немуслиманских поданика

13. недеља
предавање - Образовање и култура

13. недеља
вежбе - Образовање и култура

14. недеља
предавање - Рекапитулација пређеног градива и подсећање на главне идеје

14. недеља
вежбе - Рекапитулација пређеног градива и подсећање на главне идеје

15. недеља
предавање - тест

15. недеља
вежбе - тест
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Х. Иналџик, Османско Царство. Класично доба 1300–1600, Београд 1974, 1-168.
Историја Османског царства, приредио Р. Мантран, Београд: Clio 2002, 272-345, 509-527.
А. Фотић, „Између закона и његове примене”, Приватни живот на тлу српских земаља у освит модерног доба, приредио А. Фотић, Београд: Clio 2005, 27-71.
Општа допунска литература
M. Greene, “The Ottoman Experience”, Daedalus 134, 2 (2005) 88-99.
H. İnalcık, “Ottoman Methods of Conquest”, Studia Islamica II (1954) 103-129 [= исти, The Ottoman Empire: Conquest, Organization and Economy, London: Variorum Reprints 1978, I].
H. İnalcık, , “The Policy of Mehmed II Toward the Greek Population of Istanbul and the Byzantine Buildings of the City”, Dumbarton Oaks Papers 23/24 (1969/1970) 231-249 [= исти, The Ottoman Empire: Conquest, Organization and Economy, London: Variorum Reprints 1978, VI].
G. Necipoğlu, “Süleyman the Magnificient and the Representation of Power in the Context of Ottoman-Hapsburg-Papal Rivalry”, Süleymân the Second and His Time, eds. H. İnalcık, C. Kafadar, Istanbul: The Isis Press, 1993, 163-191.
G. Ágoston, “’The Most Powerful’ Empire: Ottoman Flexibility and Military Might”, Empires and Superpowers. Their Rise & Fall, eds. G. Zimmar, D. Hicks, Washington, Society for the Preservation of the Greek Heritage, 2005, 127-157 (167).
A. Williams, “Mediterranean Conflict”, Süleyman the Magnificient and His Age. The Ottoman Empire in the Early Modern World, eds. M. Kunt, Ch. Woodhead, London and New York: Longman 1997, 39-54.
N. Samardžić, Karlo V, Beograd: JP Službeni list SRJ, 2001, 157-286.
Р. Самарџић, Београд и Србија у списима француских савременика XVI–XVII век, Београд: Историски архив Београда, 1961, 19-32.
Н. Самарџић, Француска и Турска 1687–1691, Београд: Историјски институт 1992, 12-46.
R. H. Davison, “’Russian Skill and Turkish Imbecility’: The Treaty of Kuchuk Kainardji Reconsidered”, Slavic Review 35, 3 (1976) 463-483.
A. Matkovski, „Prilog pitanju devširme“, Prilozi za orijentalnu filologiju XIV-XV/1964-65 (1969) 273-30.
V. Ménage, “Devshirme”, EI2.
A. Fisher, “Chattel Slavery in the Ottoman Empire”, Slavery and Abolition I/1 (1980) 25-41.
S. Faroqhi, “Images of the World and the Times”, Subjects of the Sultan. Culture and Daily Life in the Ottoman Empire, London – New York: I. B. Tauris, 20052, 61-79.
S. Faroqhi, “Borders and Those Who Crossed Them”, Subjects of the Sultan. Culture and Daily Life in the Ottoman Empire, London – New York: I. B. Tauris, 20052, 80-100.
M. Âkif Aydin, „Pravo kod Osmanlija“, Historija osmanske civilizacije, prir. E. Ihsanoğlu, Sarajevo: Orijentalni institut, 2004, 515-550.
R. Gradeva, “The Activities of a Kadi Court in Eighteenth-Century Rumeli: The Case of Hacioğlu Pazarcik”, Oriente Moderno XVIII (LXXIX), 1 (1999) 177-190 [The Ottoman Empire in the Eighteen Century].
H. İnalcık, “Mutual Political and Cultural Influences Between Europe and Ottomans”, Ottoman Civilization, 2, eds. H. İnalcık, G. Renda, Ankara: Ministry of Culture, 2003, 1049-1089.
S. Brentjes, “Western European Travelers in the Ottoman Empire and Their Scholarly Endeavors (Sixteenth-Eighteenth Centuries)”, The Turks, 3, Ottomans, eds. H. C. Güzel, C. C. Oğuz, O. Karatay, Ankara: Yeni Türkiye Publications, 2002, 795-803.
R. Gradeva, “Orthodox Christians in the Kadı Courts: The Practice of the Sofia Sheriat Court, Seventeenth Century”, Islamic Law and Society 4, 1 (1997) 37-69.
R. Gradeva, “Ottoman Policy Towards Christian Church Buildings”, Etudes balkanique 4 (1994) 14-36.
А. Фотић, „Конфискација и продаја црквених имања у време Селима II (проблем црквених вакуфа)“, Balcanica XXVII (1996) 45-77.
S. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Volume I: Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280–1808, London – New York –Melbourne: Cambridge University Press 1976, 157-162 [Urban Organization].
S. Faroqhi, “Social Life in Cities”, An Economic and Social History of the Ottoman Empire, eds. H. İnalcık with D. Quataert, vol. 2: 1600–1914, Cambridge: Cambridge University Press, 19993, 576-598.
S. Ivanova, “Muslim Charity Foundations (Vakf) and the Models of Religious Behavior of Ottoman Social Estates in Rumeli (Late 15th to 19th Centuries)”, Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit 5, 2 (2005) 44-68.
Сву литературу обезбеђује предавач.
↑↑↑