Историја

Курс:
Историја српског народа у средњем веку 2 (осн.)
Предавачи: др Ђорђе Бубалоредовни професор
др Дејан Јечменицаванредни професор
др Марија Копривицадоцент
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Теоријска настава се састоји од предавања кроз која се студенти упознају са догађајима и процесима из историје српског народа у средњем веку у периоду од 1321. године до краја ХV века. Практична настава се састоји од вежби на којима студенти кроз рад на историјским изворима преиспитују и продубљују претходно стечена знања. На такав начин се подстиче активно вежбање у методологији рада на изворима и стицање практичних знања. У том смислу предвиђен је заједнички и индивидуални рад на изворној грађи – читање, анализа, критика, утврђивање чињеница и доношење закључака.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о прошлости српског народа у позном средњем веку, од 1321. године до краја ХV века и вештина у раду са историјским изворима.
Предуслови за полагање: Уписана друга година студија на Одељењу за историју или одговарајући семестар на другим одељењима. Редовно похађање предавања и вежби, испуњавање предвиђених предиспитних обавеза.
Облици наставе: Предавања и вежбе уз активно подстицање развоја истраживачких способности сваког студента и развијање критичког мишљења. Интерактивна настава, презентације, дискусије и консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање студената са планом и програмом рада, садржајем и циљевима наставе, као и обавезама студената.

1. недеља
вежбе - Уводни час
Упознавање студената са планом вежби, начином рада и обавезама, подела на групе.

2. недеља
предавање - Наслеђе српског престола после смрти краља Милутина

2. недеља
вежбе - Житија краља Стефана Уроша III и други наративни извори о његовој владавини

3. недеља
предавање - Извори о односима краља Стефана Уроша III и Дубровника

3. недеља
предавање - Владавина краља Стефана Уроша III Дечанског

4. недеља
предавање - Владавина краља Стефана Душана (1331–1345)

4. недеља
вежбе - Стонске повеље краља Стефана Душана

5. недеља
предавање - Краљ Стефан Душан и Византија

5. недеља
вежбе - Вести Нићифора Григоре и Јована Кантакузина о српско-византијским односима

6. недеља
предавање - Проглашење и крунисање Стефана Душана за цара

6. недеља
вежбе - Интитулације краља и цара Стефана Душана од 1331. до 1355. године

7. недеља
предавање - Цар Стефан Душан (1346–1355)

7. недеља
вежбе - Цар Стефан Душан и Света Гора – дипломатичка грађа

8. недеља
предавање - Законодавна делатност Стефана Душана, Душанов законик

8. недеља
вежбе - Душанов Законик

9. недеља
предавање - Стефан Душан и Дубровник

9. недеља
вежбе - Хрисовуља цара Стефана Душана Дубровнику

10. недеља
предавање - Српско царство у доба цара Стефана Уроша до 1365. године

10. недеља
вежбе - Дубровачки извори за владавину цара Стефана Уроша

11. недеља
предавање - Савладарство и распад Српског царства

11. недеља
вежбе - Први колоквијум

12. недеља
предавање - Босна у време бана Стефана II и Твртка, 1322–1377

12. недеља
вежбе - Родослови

13. недеља
предавање - Доба обласних господара

13. недеља
вежбе - Повеља Вука Бранковића Хиландару

14. недеља
предавање - Владавина кнеза Лазара

14. недеља
вежбе - Манастирске даровнице кнеза Лазара

15. недеља
предавање - Косовска битка (историја и предање)

15. недеља
вежбе - Историјски извори о Косовској бици и епска традиција

16. недеља
предавање - Владавина кнеза Стефана Лазаревића (1389–1402)

16. недеља
вежбе - Култни списи кнеза Лазара

17. недеља
предавање - Владавина деспота Стефана Лазаревића, 1402–1413

17. недеља
вежбе - Житије деспота Стефана од Константина Филозофа

18. недеља
предавање - Зета у време Балшића

18. недеља
вежбе - Рударски законик

19. недеља
предавање - Владавина деспота Стефана Лазаревића, 1413–1427

19. недеља
вежбе - Дипломатички извори о односима деспота Стефана и Дубровника

20. недеља
предавање - Владавина деспота Ђурђа Бранковића до 1439. године

20. недеља
вежбе - Књижевно дело деспота Стефана Лазаревића

21. недеља
предавање - Први пад и обнова Српске деспотовине

21. недеља
вежбе - Есфигменска повеља деспота Ђурђа

22. недеља
предавање - Владавина деспота Ђурђа Бранковића од 1444 до 1456. године

22. недеља
вежбе - Поседи српских деспота у Угарској

23. недеља
предавање - Последње три године Српске деспотовине

23. недеља
вежбе - Изградња Смедерева у историји и традицији

24. недеља
предавање - Краљевина Босна (1377–1463)

24. недеља
вежбе - Повеља краља Твртка I Дубровнику из 1378. године

25. недеља
предавање - Зета у време Црнојевића

25. недеља
вежбе - Вести Мавра Орбина за историју српског народа позног средњег века

26. недеља
предавање - Српско-дубровачки односи у ХV веку

26. недеља
вежбе - Новац као историјски извор

27. недеља
предавање - Последња упоришта српске државности у средњем веку

27. недеља
вежбе - Одабрани записи и натписи

28. недеља
предавање - Српска православна црква у позном средњем веку

28. недеља
вежбе - Споменици црквеног градитељства и ктиторске композиције као историјски извор

29. недеља
предавање - Привреда у српским средњовековним земљама позног средњег века

29. недеља
вежбе - Депозити српских владара и политичких чинилаца

30. недеља
предавање - Уметност и култура у српским земљама позног средњег века

30. недеља
вежбе - Други колоквијум
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
К. Јиречек, Историја Срба I-II, Београд 1952 (или неко од каснијих издања).
Историја српског народа I-II, Београд 1981-1982.
Историја народа Југославије I, Београд 1953.
С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964.
Историја Црне Горе II/1-2, Титоград 1970.
Општа допунска литература
М. Динић, Српске земље у средњем веку, Београд 1978.
М. Благојевић, Србија у доба Немањића, Београд 1989.
Ј. Калић, Срби у позном средњем веку, Београд 1994 (или неко од каснијих издања).
А. Веселиновић, Држава српских деспота, Београд 1995, 2006.
Б. Ферјанчић, С. Ћирковић, Стефан Душан краљ и цар 1331–1355, Београд 2005.
Лексикон српског средњег века, приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1999.
Енциклопедија српске историографије, приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1997.
↑↑↑