Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Грађа о стварању југословенске државе (1. I - 20. XII 1918), 1-2, приредили Д. Јанковић и Б. Кризман, Београд 1964.
Британци о Краљевини Југославији. Годишњи извештаји британског посланства у Београду 1921-1940, 1-3, приредио Ж. Аврамовски, Београд 1986, 1996.
Б. Петрановић, Н. Жутић, 27. март 1941, тематска збирка докумената, Београд 1990.
Југославенске владе у избјеглиштву 1941-1943, приредио Б. Кризман, Загреб 1981.
Југословенске владе у избеглиштву 1943-1945, приредио Б. Петрановић, Загреб 1981.
Б. Петрановић, М. Зечевић, Југословенски федерализам. Идеје и стварност, 1-2, тематска збирка докумената, Београд 1987.
В. Дедијер, Документи о 1948, 1-3, Београд 1991.
↑↑↑