Институт за етнологију и антропологију - Запослени

ЗАПОСЛЕНИ ИНСТИТУТА

др Драгана Антонијевић, редовни професор, управник Института

др Љубица Милосављевић, научни сарадник, секретар Института


др Ана Банић Грубишић, научни сарадник

Богдан Дражета, истраживач-сарадник

др Владимира Илић, научни сарадник

Јелена Ћуковић, истраживач-сарадник

др Ивана Гачановић, научни сарадник

Катарина Митровић, истраживач-сарадник

др Марија Брујић, научни сарадник

др Марија Ајдук, научни сарадник

др Марко Пишев, научни сарадник

др Младен Стајић, научни сарадник

др Нина Куленовић, научни сарадник

↑↑↑