КОНКУРСИ

КОНКУРСИ

 

ДОПУНСКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У АКАДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ (објављено 12.10.2018.)

за 25 буџетских места и 314 самофинансирајућих места на студијским програмима мастер академских студија Филозофије, Социологије, Андрагогије, Психологије, Археологије, Етнологије и антропологије, Класичних наука, Историје уметности, Историје, Педагогије, Друштва, државе, транзиције и Образовања предметних наставника.

Дистрибуција буџетских места по студијским програмима биће извршена након пријављивања кандидата на допунски конкурс, у односу на:
а) број преосталих буџетских места на различитим студијским програмима након првог уписног рока
б) број пријављених кандидата на различитим студијским програмима на допунском конкурсу.

↑↑↑