Андрагогија

Квантитативна и квалитативна истраживања
Предавачи: др Бранислава Кнежићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑