Вести и догађаји

6
 
Јул
 
2018
Коначна ранг-листа и обједињена листа приоритета за упис на јавној прозивци

Kоначна ранг-листа са укупним резултатом сваког кандидата (збир бодова за успех у школи и бодова са пријемног испита, максимално 100 бодова) објављена је на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Коначна ранг-листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/konacna_lista). Упис на прву годину студија по коначној ранг-листи биће обављен од 9-11 јула 2018. од 10-14 часова на шалтерима Одеска за студентска питања у приземљу Факултета.

Кандидати који нису стекли право на упис, то јест, налазе се испод црте обједињени су на листи приоритета за упис на јавној прозивци, која је такође, објављена на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Листа приоритета за јавну прозивку (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preostala_mesta ).

Кандидати су на овој листи рангирани на основу збира бодова из средње школе и са пријемног испита, без обзира на студијски програм за који су се примарно пријавили и на изражени редослед жеља. Листа приоритета за упис на јавној прозивци представља једину основу за упис кандидата по прозивци 11.07.2018. године.

 

↑↑↑