Andragogija

Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
Посебне педагошке дисциплине,
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 5
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 2-4
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑