Zaposleni

СЛУЖБЕ
Секретар Факултета
Секретар у кабинету декана и продекана
Слободанка Ђурковић
Рад са странкама: 9.00-16.00

 

Aндрагогија
Бојана Радујко
Рад са странкама: понедељак – четвртак, 12.00-14.00
Археологија
Ристо Драшковић
Рад са странкама: 10.00-12.00
Етнологија и антропологија
Мила Бакић
Рад са странкама: 12.00-14.00
Историја
др Јелена Пауновић-Штерменски
Рад са странкама: 12.00-14.00
Историја уметности
Ана Коцјан
Рад са странкама: понедељак – четвртак, 10.00-12.00
Класичне науке
Мирослава Мајхер
Рад са странкама: 11.00-13.00
Педагогија
Марија Шаранчић
Рад са странкама: понедељак – четвртак, 12.00-14.00
Психологија
Маја Јовановић
Рад са странкама: понедељак – четвртак, 12.00-14.00
Социологија
Ивана Павловић
Рад са странкама: 12.00-14.00
Филозофија
Нада Думић
Рад са странкама: 12.00-14.00

Рад са странкама: 11.00-14.00
Рад са странкама – Архива: 9.00-16.00

Запослени

Драгана Станисављевић, шеф Одсека

Радмила Ђорђевић, стручни сарадник

кадровски послови
избори у наставничка и сарадничка звања

Светлана Соколовић, стручни сарадник

докторске дисертације
научноистраживачки рад

Снежана Николић, стручни сарадник

признавање страних високошколских диплома
избори у научноистраживачка звања
јавна набавка

Илинка Стевановић, архивиста

Петар Станисављевић, дактилограф

Петар Нуркић, курир

Мирољуб Гвозденовић, курир

Соња Мирковић, шеф Одсека за набавке

Сузана Стојановић, референт за набавке

Рад са странкама: 11.00-14.00
ПИБ Факултета: 100050474

Запослени

Дејан Јовановић, шеф Одсека за материјално-финансијско пословање

Анкица Башић, стручни сарадник за буџетско рачуноводство

Меланија Којић, референт за обрачун зарада и књиговођа билансиста за научну делатност

Милка Жунић, контиста и књиговођа аналитике

Светлана Милићевић, књиговођа-ликвидатор

Наташа Стевановић, благајник и књиговођа основних средстава и ситног инвентара

Запослени

Олга Костић, шеф Одсека за студентске послове
Рад са странкама: 10.00-13.00

Ивана Павловић, стручни сарадник за постдипломске студије и студентски стандард
Рад са странкама: 12.00-15.00

Тамара Вукосављевић Маринковић, референт за студентске послове
основне студије – Психологија, Педагогија, Андрагогија
Рад са странкама: 12.00-15.00

Маргарета Николовски, референт за студентске послове
основне студије – Филозофија, Социологија, Историја
Рад са странкама: 12.00-15.00

Иги Костић, стручни сарадник за студентске послове
основне студије – Историја уметности, Археологија, Етнологија и антропологија, Класичне науке
Рад са странкама: 12.00-15.00


Услуге Одсека за студентске послове

Рад са странкама: 11.00-14.00

Запослени

Драгана Милуновић, шеф Одсека за техничке послове

Рад са странкама: 9.00-16.00

Запослени

Гордана Толић, сарадник на техничкој документацији

Слободан Милисављевић, руководилац РДЦ-а

Горан Вуковић, стручни сарадник – техничар за рачунарске системе

Весна Милошевић, техничар на умножавању материјала

↑↑↑