Andragogija

Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Немања Костић асистент
Mодул IV - Социологија политике,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Немања Костић асистент
Модул политика, Модул политика - изборни
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Немања Костић асистент
Заједнички предмети, Изборни 4, 6
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Немања Костић асистент
Заједнички предмети,
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Немања Костић асистент
Модул политика, Модул политика - изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑