Педагогија

Курс:
Психопатологија деце и младих 1 (осн.)
Предавачи: др Гордана Вулевићванредни професор
др Петар Јевремовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Neuroloske osnove ranog razvoja, jezik i govor, mentalizacija, teorije narcizma, primitivna mentalna stanja
Циљ изучавања курса: Razumevanje osnova psihodinamike ranog razvoja
Предуслови за полагање: Razvojna psihologija, Opsta psihopatologija, Psihologija licnosti
Облици наставе: Predavanja i vezbe
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
U pripremi je zbornik tekstova
Psihoanaliza i ontologija, Zavod za ud`benike i nastavna sredstva, Beograd 1998.
Telo, fantazam, simbol, Slu`beni glasnik, Beograd 2007
↑↑↑