Филозофија

Курс:
Естетички квалитети и естетичка вредност (докт.)
Предавачи: др Небојша Груборредовни професор
др Моника Јовановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Posebna pažnja biće posvećena osnovnim filozofskim pitanjima koja se tiču estetičkih kvaliteta i estetičke vrednosti: njihovoj kategorijalnoj prirodi i ontološkom statusu, načinu njihovog saznavanja, logičkom statusu iskaza o njima i, posebno, skeptičkim i relativističkim argumentima u ovoj oblasti i različitim strategijama njihovog opovrgavanja.
Циљ изучавања курса: Student treba da se detaljno upozna s problematikom estetičkih kvaliteta i estetičke vrednosti u današnjoj filozofiji, uključujući ontološke, epistemološke i vrednosne implikacije različitih pogleda na ova pitanja.
Предуслови за полагање: Završene master studije
Облици наставе: Predavanja.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Frank Sibley, Approach to Aesthetics:Collected Papers, 2001
Jerrold Levinson, Contemplating Art, 2006, str. 315-351
Monroe C. Beardsley, „The Generality of Critical Reasons“, Journal of Philosophy, 1962
Leon Kojen, Umetnost i vrednost, 1989, str. 7-40
John Bender, „General but Defeasible Reasons in Aesthetic Evaluation“, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1995
Општа допунска литература
George Dickie, Evaluating Art, 1988
Alan Goldman, Aesthetic Value, 1995
Monroe C. Beardsley, „The Descriptivist Account of Aesthetic Attributions“, Revue internationale de philosophie, 1974
Iuliana Corina Vaida, „The Quest for Objectivity: Secondary Qualities and Aesthetic Qualities“, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1998
John Bender, „Sensibility, Sensitivity, and Irresolvable Aesthetic Disputes“, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 2000
Brady and Levinson (eds.), Aesthetic Concepts: Essays after Sibley, 2001, str. 81-99 i 123-148
↑↑↑