Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 11. до 20.06. 2018.
  • уплата најкасније до: 15.06. 2018.
  • провера услова и приговори: 21.06. 2018.
  • испити: од 25.06. до 04.07. 2018.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
3.07. у 10.00 ФДС

Онтологија
3.07. у 10.00 ФДС

Етика
28.06. у 15.00 каб. 376

Филозофија науке
25.06. у 15.00 каб. 356

Општа методологија
25.06. у 15.00 каб. 356

Историја филозофије IV
29.06. у 11.00 ФДС

Филозофија политике
26.06. у 10.00 ФДС

Филозофија духа
2.07. у 12.00 сала 308

Филозофија егзистенције
25.06. у 11.00 сала 312

Феноменологија
25.06. у 11.00 сала 312I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије Iа
4.07. у 11.00 ФДС

Увод у филозофију и критичко мишљење
25.06. у 12.00 сала 313

Логика - писмени
25.06. у 12.00 сала 103

Логика - усмени
3.07. у 15.00 сала 309

Историја филозофије Iб
22.06. у 12.00  у 12.00 сала 308Изборни филозофски
Увод у метафизику
26.06. у 13.30 каб. 377

Увод у филозофију религије
29.06. у 14.00  25.06. у 14.00, сала 101 сала 310

Увод у проблеме политике
2.07. у 13.00 сала 104

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте филозофије)
2.07. у 13.00 ФДС

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте других група)
2.07. у 13.00 сала 103II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IIа
28.06. у 14.00  28.06. у 13.00, каб. 358 каб. 358

Историја филозофије IIб
28.06. у 14.00  28.06. у 13.00, каб. 358 каб. 358

Теорија сазнања I
2.07. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања II
25.06. у 10.00 ФДС

Естетика I
3.07. у 10.00 ФДС

Естетика II
3.07. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика - писмени
25.06. у 12.00 сала 103

Математика - усмени
3.07. у 15.00 сала 309

Општа психологија са психологијом личности
26.06. u 16.00 АмфитеатарIII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IIIа
26.06. у 16.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
26.06. у 14.00 сала 103

Филозофија политике
26.06. у 10.00 ФДС

Увод у филозофију науке
25.06. у 15.00 каб. 356

Филозофија наука I
4.07. у 12.00 сала 312

Етика
28.06. у 15.00 каб. 376

Филозофија језикa
3.07. у 12.00 сала 308Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
29.06. у 14.00  25.06. у 14.00, сала 101 сала 310

Хјумова филозофија
2.07. у 15.00 ФДС

Теорија делања
25.06. у 10.00 ФДС

Теорија рационалног избора
28.06. у 14.00 сала 313

Савремене теорије правде
27.06. у 10.00 сала 313

Наука и рационалност
27.06. у 12.00 сала 312

Филозофија простора
29.06. у 16.00  26.06. у 13.00, каб. 353 каб. 353

Латинска филозофска лектира 1
25.06. у 12.00 сала 313

Латинска филозофска лектира 2
25.06. у 12.00 сала 313IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IVа
29.06. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IVб
25.06. у 11.00 сала 312

Филозофија науке II
27.06. у 13.00 сала 312

Филозофија духа
2.07. у 12.00 сала 308

Логички емпиризам
2.07. у 12.00 сала 312

Филозофија језика и метафизика
2.07. у 13.00 сала 312

Прагматизам и постпрагматизам
3.07. у 13.00 сала 312

Проблеми савремене филозофије
3.07. у 14.00 сала 312

Проблеми савремене естетике
3.07. у 10.00 ФДС

Филозофија математике
3.07. у 15.00 сала 309

Правци савремене филозофије
25.06. у 11.00 сала 312

Поједине теме из филозофије науке (проф. др Слободан Перовић)
25.06. у 15.00 каб. 356

Поједине теме из филозофије науке (доц. др Александра Зорић
25.06. у 12.30 сала 310

Квајнова филозофија
25.06. у 12.30 сала 310

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
25.06. у 12.00 сала 313

Савремене етичке теорије
28.06. у 15.00 каб. 376Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
25.06. у 15.00 каб. 356

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
25.05. у 10.00 сала 310

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
29.06. у 16.00  25.06. у 16.00, каб. 353 каб. 353

Логика са општом методологијом (ПЕ, АН, ПС)
3.07. у 12.00 сала 101

Увод у филозофију (ПЕ, АН, ПС)
25.06. у 12.00 сала 309

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
25.05. у 10.00 сала 310МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
25.06. у 10.00 ФДС

Логика
3.07. у 15.00 сала 309

Историја естетике
3.07. у 10.00 ФДС

Проблеми естетике
3.07. у 10.00 ФДС

Класичне и модерне теорије лепоте
3.07. у 10.00 ФДС

Методологија и филозофија науке
4.07. у 11.00 сала 312

Нормативна етика
28.06. у 15.00 каб. 376

Мета-етика
28.06. у 15.00 каб. 376

Филозофски проблеми
2.07. у 14.00 сала 312

Нормативна политичка теорија
3.07. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
3.07. у 17.00 каб. 358

Филозофија психоанализе
25.06. у 11.00 сала 312

Филозофија духа и когниције
2.07. у 16.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање
25.06. у 10.00 ФДС

Филозофска логика и сазнање
2.07. у 15.00 сала 312

Историја филозофских идеја
3.07. у 14.00 каб. 377

Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
25.06. у 15.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања (проф. др Слободан Перовић)
25.06. у 15.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања (доц. др Александра Зорић)
25.06. у 12.30 сала 310

Морална епистемологија
28.06. у 15.00 каб. 376

Историја етике
28.06. у 15.00 каб. 376

Једна област примењене етике
28.06. у 15.00 каб. 376

Филозофија и психоанализа
25.06. у 11.00 сала 312

Филозофија когниције
2.07. у 16.00 каб. 353
↑↑↑