Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 14. до 30.05. 2018.
  • уплата најкасније до: 25.05. 2018.
  • провера услова и приговори: 31.05. 2018.
  • испити: од 04. до 13.06. 2018.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
5.06. у 10.00 ФДС

Онтологија
5.06. у 10.00 ФДС

Етика
7.06. у 15.00 каб. 376

Историја филозофије III
5.06. у 14.00 каб. 377

Филозофија науке
4.06. у 15.00 каб. 356

Општа методологија
4.06. у 15.00 каб. 356

Историја филозофије IV
11.06. у 9.00 сала 308

Филозофија политике
5.06. у 10.00 сала 308

Филозофија егзистенције
7.06. у 11.00 сала 312

Феноменологија
7.06. у 11.00 сала 312I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије Iа
4.06.y 12.00  4.06. у 11.00 ФДС

Увод у филозофију и критичко мишљење
13.06. у 12.00 сала 313

Логика - писмени
5.06. у 10.00 сала 103

Логика - усмени
12.06. у 15.00 сала 309

Историја филозофије Iб
7.06. у 12.00  7.06. у 11.00 сала 308Изборни филозофски
Увод у метафизику
5.06. у 13.30 каб. 377

Увод у филозофију религије
5.06. у 14.00 сала 101

Увод у проблеме политике
6.06. у 13.00 сала 101

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте филозофије)
11.06. у 13.00 сала 308

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте других група)
11.06. у 13.00 сала 103Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језикеII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IIа
6.06. у 13.00 каб. 358

Историја филозофије IIб
6.06. у 13.00 каб. 358

Теорија сазнања I
11.06. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања II
7.06. у 10.00 ФДС

Естетика I
5.06. у 10.00 ФДС

Естетика II
5.06. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика - писмени
5.06. у 10.00 сала 103

Математика - усмени
12.06. у 15.00 сала 309

Општа психологија са психологијом личности
5.06. у 10.00 АмфитеатарIII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IIIа
5.06. у 16.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
5.06. у 14.00 сала 103

Филозофија политике
5.06. у 10.00 сала 308

Увод у филозофију науке
4.06. у 15.00 каб. 356

Филозофија наука I
13.06. у 12.00 сала 312

Етика
7.06. у 15.00 каб. 376

Филозофија језикa
12.06. у 12.00 сала 312Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
5.06. у 14.00 сала 101

Хјумова филозофија
11.06. у 15.00 сала 308

Теорија делања
7.06. у 10.00 ФДС

Теорија рационалног избора
6.06. у 13.00 сала 313

Савремене теорије правде
6.06. у 10.00 сала 313

Наука и рационалност
6.06. у 14.00 сала 312

Филозофија простора
6.06. у 13.00 каб. 353

Латинска филозофска лектира 1
13.06. у 12.00 сала 313

Латинска филозофска лектира 2
13.06. у 12.00 сала 313IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IVа
11.06. у 10.00 сала 308

Историја филозофије IVб
7.06. у 11.00 сала 312

Филозофија наука II
6.06. у 12.00 сала 312

Филозофија духа
8.06. у 12.00 сала 308

Логички емпиризам
4.06. у 12.00 сала 312

Филозофија језика и метафизика
4.06. у 13.00 сала 312

Прагматизам и постпрагматизам
12.06. у 9.00 сала 312

Проблеми савремене филозофије
12.06. у 9.30 сала 312

Проблеми савремене естетике
5.06. у 10.00 ФДС

Правци савремене филозофије
7.06. у 11.00 сала 312

Филозофија математике
12.06. у 15.00 сала 309

Поједине теме из филозофије науке (проф. др Слободан Перовић)
4.06. у 15.00 каб. 356

Поједине теме из филозофије науке (доц. др Александра Зорић)
6.06. у 12.30 сала 308

Квајнова филозофија
6.06. у 12.30 сала 308

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
13.06. у 12.00 сала 313

Савремене етичке теорије
7.06. у 15.00 каб. 376Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
4.06. у 15.00 каб. 356

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
6.06. у 10.00 сала 308

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
5.06. у 16.00 каб. 353

Логика са општом методологијом (ПЕ, АН, ПС)
12.06. у 12.00 сала 103

Увод у филозофију (ПЕ, ПС, АН)
13.06. у 12.00 сала 309

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
6.06. у 10.00 сала 308МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
7.06. у 10.00 ФДС

Логика
12.06. у 15.00 сала 309

Историја естетике
5.06. у 10.00 ФДС

Проблеми естетике
5.06. у 10.00 ФДС

Класичне и модерне теорије лепоте
5.06. у 10.00 ФДС

Методологија и филозофија науке
13.06. у 14.00 сала 312

Нормативна етика
7.06. у 15.00 каб. 376

Мета-етика
7.06. у 15.00 каб. 376

Филозофија психоанализе
7.06. у 11.00 сала 312

Филозофски проблеми
4.06. у 14.00 сала 312

Нормативна политичка теорија
5.06. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
5.06. у 17.00 каб. 358

Филозофија духа и когниције
11.06. у 16.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање
7.06. у 10.00 ФДС

Филозофска логика и сазнање
4.06. у 15.00 сала 312

Историја етике
7.06. у 15.00 каб. 376

Морална епистемологија
7.06. у 15.00 каб. 376

Једна област примењене етике
7.06. у 15.00 каб. 376

Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
4.06. у 15.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања (проф. др Слободан Перовић)
4.06. у 15.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања (доц. др Александра Зорић)
6.06. у 12.30 сала 308

Филозофија и психоанализа
7.06. у 11.00 сала 312

Филозофија когниције
11.06. у 16.00 каб. 353
↑↑↑