Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија рада и антропологија слободног времена (докт.)
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Антропологија рада и доколице се састоји из две целине: Проучавање друштвено етаблираних модела успеха у РАДУ, успеха у друштву и успона у друштвеној структури. Модела успеха у раду огледају се у фолклору, књижевности, гласинама и свакодневном говору док сегменти друштва моделују сопствена схватања о успеху и начинима постизања. Типови успеха као бекство из сиромаштва, стицање великог богатства или ’’пуноћа живљења’’ су неки од ocновних модела у разним културама. Проучавање туризма као једног од начина коришћења ДОКОЛИЦЕ тј.слободног времена. Антропологија туризма и туризмологија. Мотивација, потребе и узроци туризма. Форме туризма. Економске и друштвене последице. Политика и туризам – појам туристе: од освајача и ходочасника, преко шпијуна и саботера до жељеног госта. Туризам, традиција и измишљање традиције. Типови туризма – друштвено прихватљиви и неприхватљиви облици туризма. Емпиријска основа туризмолошких класификација типова туризма. Туризам без туристичке основе.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студента да препозна деловање основних модела успеха у раду, пожељног понашања и успеха у друштву, да аналитички посматра туристичке појаве, разлаже их на компоненте, утврђују значења и функције
Предуслови за полагање: Нема услова
Облици наставе: Блок настава у више недеља за групу већу од 2 студента. Индивидуални рад: обрада литаратуре, електронске и контакт консултације за семинарски рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Појам антропологије туризма Критичка теорија о туризму
Шта је туризам? Опште антрополошко виђење узрока и последица туризма Теоријски приступ антропологији туризма. Kритички пруступ проучавању туризма

2. недеља
предавање - О претечама туризма
Ко су све били туристи у историји? Средњевековни ходочасници као зачетници туризма. Поштовање и унишатавање као узроци/последице туризма

3. недеља
предавање - Туризам и фолклоризам Туризам и измишљање традиције. Туризам и аутентичност
Фолклористичке конструкције као резултат туристичке посете. Туристичко-фолклористички прикази. Да ли туристички призори могу бити аутентични? О 'примитивној' уметности и 'уметности' намењеној туристима. Презенатција култура

4. недеља
предавање - Културни туризам
Да ли се туристичке потребе могу сматрати као културне потребе. Појам културног туризма. Класификације унутар културног туризма

5. недеља
предавање - Сеоски туризам
Анализа концепта сеоског туризма. Сеоски туризам – случај Лангдока

6. недеља
предавање - Организовано путовање као туристичка форма
Организовано путовање наспрам слободног лутања. Егзотичност пакет аранжмана

7. недеља
предавање - Примери антрополошког проучавања туристичких феномена
Кобасицијаде и сланинијаде као вид аутентичне креације туристичке понуде. Шта су све били туристички водичи? Венецијанска гондола - један пример сувенира

8. недеља
предавање - Социјални оквири успеха. Друштвена структура и вертикална друштвена покретљивост
Амерички мит о успеху. Општи преглед.

9. недеља
предавање - Основи мита о успеху..
Амерички мит о успеху – књижевно-историјски приступ. Self-made man као базични модел 'америчког сна'

10. недеља
предавање - Амерички мит о успеху – психоаналитички приступ
Психоанализа мита о успеху. Психоанализа 'self made man'-а.

11. недеља
предавање - Хорејша Елџер мит – мит о изласку из сиромаштва. Прва велика богатства и путеви
Романи Хорејше Елџера као главни носици мита о напредовању у друштвеној структури 19. века. Прелом деветнаестог и двадесетог века и прва велика богатства стечена у индустријској револуцији

12. недеља
предавање - Творци успеха
Карнеги и пенсилванијска индустрија челика. Хенри Форд и стварање моћне аутомобилске индустрије. Модерни менаџер као човек успеха – Ли Ајакока. Берза, инвестиције и успех у свету финансијског капитала

13. недеља
предавање - Срећа као основ српске варијанте успеха. Српски успех у светским оквирима
Фолклорни оквири успеха - Срећа и додатни елементи као предуслов успона у друштвеној структури. Фолклорни оквир српског успеха у свету. Фолкоорни оквир успеха у условима транзиције

14. недеља
предавање - Семинарски рад и припрема за испит
-

15. недеља
предавање - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
И.Ковачевић,Антропологија транзиције,Београд,2007. 51-77.109-153.
И.Ковачевић,Семиологија мита и ритуала, 1. Традиција, 179-186.
И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала, 2. Савремено друштво, Београд, 2001. 50-61, 181-211.
D. Nesh, Tourism as an Anthropological Subject, Current Anthropology, Vol.22. No.5. 1981. 461-468.
T. Nunjes, Turizam u antropološkoj perspektivi, Kultura 60-61, Beograd 1983, 100-110.
H.Bauzinger, Etnologija, Beograd, 2002.174-196.
J. Cawelti, The Apostles of The Self-Made Man, Univesity of Chicago Press, Chicago, 1965. 60-110.
I. G. Wyllie, The Self-Made Man in America. The Myth of Rags to Rich, The Free Press, New York, 1954. 9-45.
D. Nesh, Tourism as an Anthropological Subject, Current Anthropology, Vol.22. No.5. 1981. 461-468. T. Nunjes, Turizam u antropološkoj perspektivi, Kultura 60-61, Beograd 1983, 100-110. D.Neš
B.Burstin, Od putnika do turiste. Izgubljeno umeće putovanja, Kultura, 60-61.1983. 30-61. J.M.Theilman, Medieval Pilgrims and the origins of Tourism, Journal of Popular Culture, Vol.20. No.4. 198
↑↑↑