Етнологија и антропологија

Курс:
Методи и технике антрополошког писања (докт.)
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Бојан Жикићредовни професор
др Весна Вучинић-Нешковићредовни професор
др Сенка Ковачредовни професор
др Драгана Антонијевићредовни професор
др Владимир Рибићредовни професор
др Гордана Горуновићванредни професор
др Зорица Ивановићдоцент
др Илдико Ердеиредовни професор
др Милош Миленковићредовни професор
др Саша Недељковићредовни професор
др Данијел Синаниредовни професор
др Данијела Велимировићдоцент
др Лидија Радуловићванредни професор
др Слободан Наумовићванредни професор
др Александар Бошковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Увод у самостално академско истраживање и писање - савладавање различитих форми етнолошког и антрополошког текста, што омогућује студентима да се већ током докторских студија укључе у антрополошку стручну/научну продукцију.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за самостално академско писање - савладавање различитих форми антрополошког текста, што им омогућује да се већ током докторских студија укључе у антрополошку стручну/научну продукцију.
Предуслови за полагање: нема посебних услова
Облици наставе: консултације, вежбе, писање семинарских радова
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
K. Gerc, Antropolog kao pisac, Biblioteka XX vek, BIGZ, Beograd, 2009.
↑↑↑