Етнологија и антропологија

Курс:
Класици социологије и антропологије (осн.)
Предавачи: др Александар Молнарредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Упоредни приказ развоја класичних социолошких и етноантрополошких учења. Анализа текстова класичних аутора у тим дисциплинама.
Циљ изучавања курса: Упознати студенте етнологије и антропологије са класичним социолошким наслеђем, у мери у којој се оно преплиће са историјом тих дисциплина.
Предуслови за полагање: Елементарно познавање опште историје и историје социјалних учења у XIX и првој половини XX века.
Облици наставе: Предавања и рад у семинару.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са садржајем курса и обавезама студената.

2. недеља
предавање - Социологија, етнологија и антропологија.

3. недеља
предавање - Жан-Жак Русо

4. недеља
предавање - Шарл де Монтескје

5. недеља
предавање - Огист Конт

6. недеља
предавање - Херберт Спенсер

7. недеља
предавање - Карл Маркс и Фридрих Енгелс

8. недеља
предавање - Емил Диркем и Француска социолошка школа

9. недеља
предавање - Макс Вебер

10. недеља
предавање - Чикашка социолошка школа

11. недеља
предавање - Функционализам у социологији и антропологији

12. недеља
предавање - Структурализам у социологији и антропологији

13. недеља
предавање - Социологија, етнологија и антропологија данас.

14. недеља
предавање - Припрема за испит

15. недеља
предавање - Усмени испит.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Мишел Лалман, Историја социолошких идеја, том I, стр.77-101; 140-216.
Жан Поарије, Историја етнологије, стр. 43-115.
Аљоша Мимица, прир., Текст и контекст, стр. 333-372
Аљоша Мимица, Социологија религије Емила Диркема, предговор у: Е. Диркем, Елементарни облици религијског живота.
↑↑↑