Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Мартовски апсолвентски рок
ТРЕЋА ГОДИНА
Антропологија друштва
23.3. у 10 558

Етнологија балканских друштава
27.3. у 14 557

Национална етнологија – социјална култура
27.3. у 14 557

Материјална култура Србиjе и Црне Горе (и Национална етнологија – материјална култура)
24.3. у 15 664

Народна религија Срба
28.3. у 12 581

Антропологија рода и сродства
30.3. у 12 583

Антропологија фолклора (и Фолклористика)
28.3. у 11 557

Meтодологија етнологије и антропологије
29.3. у 15 582

Урбана антропологија
24.3. у 15 664

Политичка антропологија
27.3. у 14 557ЧЕТВРТА ГОДИНА
Примењена етнологија
28.3. у 15 663

Национална етнологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
28.3. у 15 663

Национална етнологија – Књижевност и друштво (и Историјске реконструкције у српској етнологији)
31.3. у 13 583

Национална етнологија – Економија и култура (и Истраживање потрошње)
28.3. у 12 662

Национална етнологија – Религија (и Народно православље)
28.3. у 12 581

Национална етнологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет)
30.3. у 12 583

Национална етнологија – Религија и род
31.3. у 15 581

Национална етнологија – Митови и ритуали (и Савремени митови и ритуали)
23.3. у 10 558

Национална етнологија – Свакодневни живот и ритуали
24.3. у 15 664

Национална етнологија – Одевање
24.3. у 15 664

Национална етнологија – Проблеми нативне етнографије (и Проблеми етнографског реализма)
29.3. у 15 582
↑↑↑