Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 10. до 17.06. 2019.
  • уплата најкасније до: 14.06. 2019.
  • провера услова и приговори: 18.06. 2019.
  • испити: од 24.06. до 03.07. 2019.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
27.6. у 10:30h 509

Историја српске етнологије
27.6. у 9h к558

Материјална култура Србије (по студијском програму 2014. и за студенте који студирају по програму из 2009. а нису положили завршни тест)
29.6. у 10h 508

Увод у етнологију и антропологију
25.6 у 14h 509

Антропологија етницитета
2.7. у 10h 508 и 509

Антропологија религије
3.7. у 12h 508

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
24.6. у 9h 101

Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа
1.7. у 13h 508Д р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
27.6. у 9h к558

Антропологија материјалне културе
1.7. у 13h 508

Етнолошке и антрополошке теорије,проф.Бошковић
3.7. у 13h 509

Народна религија Срба
28.6 у 12:15h 508

Етнологија балканских друштава, доц. Војислав Станимировић
27.6. у 14h к668

Антропологија Новог света (и Етнологија Новог света)
25.6. у 16h 101

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
26.6. у 13h к663

Визуелна антропологија
24.6. у 10h к557

Антропологија света - компаративна религија
2.7. у 8h 508Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
24.6. у 15h С03

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и Истраживање потрошње)
1.7. у 13h 508

Нац. етнологија/антропологија-Религија
2.7. у 8h 508

Урбана антропологија
24.6. у 11h к664

Општа методологија етнологије и антропологије

Национална етнологија/антропологија - Одевање
29.6. у 11h 508

Политичка антропологија
27.6. у 11h 508

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
28.6. у 12:15h 508

Нац. етнологија/антропологија - Религија и род
3.7. у 12h 508Ч е т в р т а г о д и н а
Антропологија света - Урбана култура и друштво Кине, Нац. етнологија/антропологија - Град и култура (и Свакодневни живот и ритуали)
24.6. у 11h к664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)
3.7. у 12h к583

Нац. етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)
2.7. у 10h 508 и 509

Нац. етнологија/антропологија – Митови и ритуали (и Савремени митови и ритуали)
27.6. у 9h к558

Нац. етнологија/антропологија - Невербална комуникација
27.6. у 12h 509

Нац. етнологија/антропологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
1.7. у 13h к663

Нац. етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање (Проблеми нативне етнографије, Проблеми етнографског реализма)

Етнолошка и антрополошка музеологија
29.6. у 11h 508

Нац. етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет)
24.6. у 15h С03

Антропологија популарне културе, Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура и Антропологија фолклора
28.6. у 10h 508

Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
27.6. у 9h к558

Антропологија Европске уније
26.6. у 16h к582
↑↑↑