Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 14. до 30.05. 2018.
  • уплата најкасније до: 25.05. 2018.
  • провера услова и приговори: 31.05. 2018.
  • испити: од 04. до 13.06. 2018.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
14.6. у 11h 509

Историја српске етнологије
7.6. у 9h k558

Материјална култура Србије (по студијском програму 2014. и за студенте који студирају по програму из 2009. а нису положили завршни тест)
9.6. у 10h 508

Увод у етнологију и антропологију
11.6. у 14:15h 508

Антропологија етницитета
6.6. од 10 до 18h 508

Антропологија религије
12.6. у 12:15h 508

Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа
13.6. у 12h k583

Извори за проучавање материјалне културе и културног наслеђа
13.6. у 12h k583

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
7.6. у 14h АМФД р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
7.6. у 9h k558

Антропологија материјалне културе
4.6. у 11h 508

Етнолошке и антрополошке теорије,проф.Бошковић
12.6. у 11h 509

Народна религија Срба
11.6. u 12h 508

Етнологија балканских друштава, проф. Слободан Наумовић
13.6. у 13h k557

Етнологија балканских друштава, проф. Војислав Станимировић
6.6. у 12h k668

Етнологија Новог света
8.6. у 12h 101

Етнологија Новог света 1
8.6. у 12h 101

Етнологија Новог света 2
8.6. у 12h 101

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
5.6. у 13h k663

Визуелна антропологија
13.6. у 13h k557

Симболички и интерпретативни приступи у антропологији
7.6. у 11h 509

Етнолошка и антрополошка музеологија
6.6. у 12h k583

Етнологија света - компаративна религија
9.6. у 11h 509Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
4.6. у 12h 509

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и истраживање потрошње)
8.6. у 11h 508

Нац. етнологија/антропологија-Религија (и Народно православље)
12.6. у 14:30h 508

Урбана антропологија
4.6. у 11h k664

Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
7.6. у 9h k558

Антропологија фолклора (и Фолклористика)
12.6. у 10h 508

Методологија етнологије и антропологије
5.6. у 10h 508

Национална етнологија/антропологија - Одевање
9.6. у 11h 508

Политичка антропологија
13.6. у 9h 508

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
11.6. у 12h 508

Национална етнологија-социјална култура
7.6. у 11h 509

Визуелна антропологија
13.6. у 13h k557

Материјална култура Србије за студенте који студирају по ст.пр.06 a нису положили колоквијум
9.6. у 15h k664

Материјална култура Србије – усмени испит за студенте који студирају по ст.пр.06 a положили су колоквијум
9.6. у 15h k664

Материјална култура СЦГ, Национална етнологија - материјална култура
9.6. у 15h k664Ч е т в р т а г о д и н а
Нац. етнологија/антропологија - Град и култура ( и Свакодневни живот и ритуали)
4.6. у 11h k664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)
7.6. у 11h 509

Нац.етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)
6.6. од 10 до 18h 508

Нац.етнологија/антропологија – Митови и ритуали (и Савремени митови и ритуали)
7.6. у 9h k558

Нац.етнологија – Невербална комуникација (и Гест у савременој култури)проф. Жикић
8.6. у 10h 509

Нац.етнологија/антропологија - Невербална комуникација проф. Требјешанин
8.6. у 10h 509

Нац.етнологија/антропологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
4.6. у 13h k663

Нац.етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање ( и Проблеми нативне етнографије, и Проблеми етнографског реализма)
5.6. у 10h 508

Нац.етнологија/антропологија - Религија и род (упис оцена 12.6. од 14 до 15)
13.6.у 12:15h за четврту годину а 14.6. у 10h за трећу годину  13.6. у 12:15h, 508 508

Нац.етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет)
11.6. у 12h 509

Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура
12.6. у 10h 508Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језике
↑↑↑