Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 04. до 16.07. 2019.
  • уплата најкасније до: 13.07. 2019.
  • провера услова и приговори: 17.07. 2019.
  • испити: од 26.08. до 04.09. 2019.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
3.9. у 10:30h 509

Историја српске етнологије
29.8. у 13h

Материјална култура Србије (прва година уписана 2015) + за студенте који студирају по ст.пр.09 a нису положили завршни тест
31.8. у 10h 508

Увод у етнол. и антрополoгију
28.8. у 12h 509

Антропологија етницитета
27.8. у 10h 508 i 509

Антропологија религије
2.9. у 12h 508

Увод у проучвање материјалне културе и културног наслеђа
26.8. у 12h 508

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
4.9. у 12h AMФД р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
29.8. у 13h   к558

Антропологија материјалне културе
26.8. у 10h 508

Етнолошке и антрополошке теорије,проф.Бошковић
30.8. у 13h 509

Народна религија Срба
28.8. у 12h 508

Етнологија балканских друштава, проф. Војислав Станимировић
2.9. у 15h к668

Антропологија Новог света
3.9. у 10h 105

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
27.8. у 14h к663

Aнтропологија света - компаративна религија
29.8. у 12h 509

Визуелна антропологија
4.9. у 10h к557Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
3.9. у 12:15h 101

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и истраживање потрошње)
26.8. у 10h 508

Нац. етнологија/антропологија-Религија (и Народно православље)
30.8. у 11h 509

Урбана антропологија
4.9. у 11h к664

Oпшта методологија етнологије и антропологије
4.9. у 13h 508

Национална етнологија/антропологија - Одевање
31.8. у 11h 508

Политичка антропологија
5.9. у 10h 508

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
28.8. у 12h 508

Национална етнологија-антропологија - Религија и род
2.9. у 12h 508Ч е т в р т а г о д и н а
Антропологија света - Урбана култура и друштво Кине (Нац. етнологија/антропологија - Град и култура ( и Свакодневни живот и ритуали))
4.9. у 11h к664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)
28.8. у 15h и 30.8. у 13h к583

Нац.етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)
27.8. у 10h 508 и 509

Нац.етнологија и антропологија – Невербална комуникација
29.8. у 10h 509

Антропологија Европске уније
5.9. у 13h Институт за етнологију и антропологију, IV спрат

Нац.етнологија/антропологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
26.8. у 14h k663

Нац.етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање ( и Проблеми нативне етнографије, и Проблеми етнографског реализма)
2.9. у 14h 509

Mетодологија етнологије и антропологије - функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
29.8. у 13h к558

Нац.етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет)
3.9. у 12:15h 101

Антропологија популарне културе
4.9. у 13h 509

Етнолошка и антрополошка музеологија
31.8. у 11h 508
↑↑↑