Етнологија и антропологија

  • 2019 - ванредни професор - ФФ
    (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА - АНТРОПОЛОГИЈА)
  • 2016 - доцент - ФФ
    (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
  • 2016 - доцент - ФФ
    (ужа научна област: ЕТОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑