Андрагогија

Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 2
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
Модул - клиничка психологија, Изборни предмет к - 2
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
Модул - психологија образовања, Изборни предмет о - 2
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет р - 2
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑