Андрагогија

Основе социологије организације
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑