Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 11. до 20.06. 2018.
  • уплата најкасније до: 15.06. 2018.
  • провера услова и приговори: 21.06. 2018.
  • испити: од 25.06. до 04.07. 2018.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
02.07. у 10.00 268

Општа психологија
27.06. у 13.00  27.06. у 16.00, 103 105

Основи педагогије
28.06. у 10.00 амф.

Статистика у истраживању образовања
25.06. у 12.00 амф.

Историја образовања одраслих
26.06. у 13.00 101

Основи психологије личности
27.06. у 13.00  27.06. у 16.00, 103 105

Андрагошка дидактика
30.06. у 12.00 104

Компаративна андрагогија
26.06. у 13.00 101

Образовање одраслих и економски развој
04.07. у 10.00 амф.

Основе психологије учења
27.06. у 13.00  27.06. у 16.00, 103 105

Основи социјалне психологије
29.06. у 18.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
25.06. у 10.00 амф.

Психологија зрелог доба и старења
25.06. у 8.00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
28.06. у 11.00 211

Филозофија образовања одраслих
02.07. у 11.00 103

Андрагогија рада
26.06. у 13.00 104

Андрагогија рада (по старом програму)
25.06. у 13.00 272

Политика и системи образовања одраслих
30.06. у 11.00 103

Систем и организација образовања одраслих
30.06. у 11.00 103

Организацијa образовања одраслих
30.06. у 11.00 103

Теорија организације образовања
30.06. у 11.00 103

Учење одраслих
28.06. у 12.00 101

Методологија андрагошких истраживања
27.06. у 13.00 амф.

Увод у андрагошка истраживања
27.06. у 13.00 амф.

Истраживачке оријентације у андрагогији
27.06. у 13.00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
27.06. у 13.00 амф.

Методе и технике истраживања у андрагогији
27.06. у 13.00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
01.07. у 11.00 103

Менаџмент и маркетинг у образовању
01.07. у 11.00 103

Образовање старих
25.06. у 16.00 103

Планирање образовања одраслих
03.07. у 12.00 267

Планирање кадрова и образовања
03.07. у 12.00 267

Социјална андрагогија
25.06. у 16.00 103

Андрагогија комуникација и медија
29.06. у 13.00 104

Андрагогија масовних комуникација
29.06. у 13.00 104

Породична андрагогија
25.06. у 16.00 103

Развој људских ресурса
03.07. у 12.00 267

Андрагогија слободног времена
29.06. у 13.00 104

Стручно образовање одраслих
28.06. у 12.00 101

Методика основног образовања одраслих
01.07. у 11.00 103

Основно образовање одраслих
01.07. у 11.00 103Изборни предмети са одељења
Андрагогија игре и стваралаштва
04.07. у 13.00 607

Он-лине образовање одраслих
04.07. у 15.00 106

Online образовање
04.07. у 15.00 106

Вештине саветовања у образовању одраслих
04.07. у 13.00 607

Драмске технике у образовању одраслих
04.07. у 13.00 607

Каријерно вођење и развој
Договор са професором

Образовање и рекреација одраслих
04.07. у 13.00 607

Анализа потреба за вештинама и обукама
28.06. у 12.00 101

Основно образовање одраслих и кључне компетенције
01.07. у 11.00 103

Политика и стратегија образовања одраслих
30.06. у 11.00 103

Квалитет у образовању одраслих (за студенте педагогије и андрагигије)
26.06. у 13.00 104

Образовање лидера
30.06. у 11.00 103

Организација која учи
03.07. у 12.00 267

Пенолошка андрагогија
27.06. у 14.00 267

Регрутовање и селекција људских ресурса
03.07. у 12.00 267
↑↑↑