Андрагогија

 • Развој људских ресурса
  Планирање образовања одраслих
  Планирање кадрова и образовања
  Теорије образовања и учења одраслих
  Професионални развој одраслих
 • 1992 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2000 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СХВАТАЊА И МОДЕЛИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПРИПРЕМАЊА АНДРАГОШКИХ КАДРОВА)
 • 2007 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА ПОДРУЧЈА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ)
 • 2020 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2015 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2008 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2002 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПЛАНИРАЊЕ КАДРОВА И ОБРАЗОВАЊА)
 • 2020 - асистент - ФФ
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 1998 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПЛАНИРАЊЕ КАДРОВА И ОБРАЗОВАЊА)
 • 1996 - стручни сарадник - Филозофски факултет у Београду
 • 2013 -  Методика образовања одраслих
  Tempus Мастер програм „Образовање наставника предметне наставе”, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2015 -  Развој људских ресурса и информационо комуникационе технологије
  Универзитет у Београду, Мастер академске студије Рачунарство у друштвеним наукама , Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2015 -  Менаџмент знањем и информационо комуникационе технологије
  Универзитет у Београду, Мастер академске студије Рачунарство у друштвеним наукама , Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2001 -  2003 - Експертски тим Министарства просвете и спорта РС за образовање и усавршавање наставника  (чланство)
 • 2004 -  редакција часописа Андрагошке студије  (чланство)
 • 1998 -  Међународни форум за образовну технологију и друштво  (чланство)
 • 1999 -  Међународно друштво за компаративно образовање одраслих  (чланство)
 • 2000 -  Балканско друштво за педагогију и образовање  (чланство)
 • 2003 -  Европска мрежа за Е-учење и образовање на даљину  (чланство)
 • 2006 -  Међународна мрежа за образовање одраслих и развој људских ресурса  (чланство)
 • 2007 -  Међународна група за обучавање и развој  (чланство)
 • 2007 -  Локални инклузивни тим општине Нови Београд  (чланство)
 • 2007 -  2008 - Савет за унапређење положаја младих без квалификације, Секретаријат за образовање Града Београда  (чланство)
 • 2007 -  Савет за унапређење положаја младих без квалификација, Секретаријат за образовање Града Београда  (Координатор Тима за избор пројеката)
 • 2007 -  Локални инклузивни тим Општине Нови Београд  (Координатор Тима за сарадњу са стручњацима у области образовања)
 • 2004 -  2007 - часопис Андрагошке студије  (Уредник за инострану периодику)
 • 2008 -  ESREA. (European Society for Research on the Education of Adults)  (чланство)
 • 2011 -  Министарство просвете и науке Републике Србије – Радна група за израду Правилника о раду стручног сарадника – андрагога  (чланство)
 • 2009 -  Академија за развој људских ресурса (Academy of Human Resource Development)  (чланство)
 • 2002 -  2005 - Образовање - подстицај друштвеној и економској трансформацији Србије
  Министарство за науку и технологију РС (сарадник)
 • 2005 -  2011 - Образовање и учење - претпоставке европских интеграција
  Министарство за науку и технологију РС (сарадник)
 • 2004 -  Менаџмент у образовању, постдипломске специјалистичке студије
  Филозофски факултет Универзитета у Београду и Факултет организационих наука Универзитета у Београду (сарадник)
 • 2011 -  Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији
  Министарство просвете и науке Републике Србије (сарадник)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑