Psihologija

Статистичка анализа мултиваријационих података у психологији
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
др Лазар Тењовићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑