Psihologija

Школска психологија
Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор
др Данијела Петровићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Садржај предмета: 1. Улога психолога у систему образовања: (а) психолог у предшколским и школским установама, (б) психолог у специјалном образовању, (ц) психолог у институцијама за развој образовања, (д) психолог у неформалном образовању; 2. Планирање, програмирање и праћење образовног и васпитног рада; 3. Успостављање сарадничких односа: (а) сарадња са наставницима, (б) сарадња са родитељима, (ц) сарадња са институцијама од значаја за образовни и васпитни рад, (д) психолог као медијатор; 4. Рад са децом/ученицима; 5. Истраживање у образовању; 6. Професионално усавршавање психолога
Циљ изучавања предмета: Школска психологија је курс који оспособљава студенте психологије да разумеју природу и сложеност захтева који се у систему образовања поставаљују у односу на улогу психолога и да своју професионалну улогу конципирају у складу са тим захтевима. Након овог курса студенти ће стећи основна знања и вештине потребне за успешано планирање, програмирање и праћење образовног и васпитног рада, успостављање сарадничких односа и реализицију истаживања у различитим образовним установама.
Предуслови за полагање: За праћење курса Школска психологија предуслов је да су положени следећи курсеви: Психологија учења и наставе, Процена когнитивних способносит И и ИИ, Евалуација знања и образовних исхода, Психолошке основе образовне политке
Облици наставе: Предавања: 3 часа недељно (укупно 39 сати) Вежбе: 3 часа недељно (укупно 39 сати) Израда есеја: 22 сата Циљане посете: 10 сати Испитивање ученика: 10 сати
Обавезе студената: a)Учешће на предавањима и вежбама: максимално 2 изостанка b)Циљане посете институцијама и кратак групни писани извештај: 2 посете, групни извештаји на 2 стране c)Испитивање ученика: 1 испитивање и кратак извештај d)Есеј на задату тему: 2 кратка есеја (по 3 стране)
Постојећи курсеви:
↑↑↑