Psihologija

Морални развој (докт.)
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Садржај предмета: Религијски системи као извори моралности: православље, римокатолички систем, протестантизам, ислам, Идеологије и моралност. Филозофија морала: етика и мета-етика. Кантова филозофија морала. Психолошки приступи моралном развоју: психоанализа, теорија социјалног учења, когнитивно-развојни приступ. Пијажеова теорија: развој поимања одговорности. Колбергова теорија и друштвено-морална перспектива. Туриел: моралност и конвенције. Гилиган: женски морални развој. Ајзенберг: просоцијално морално мишљење. Хофман: емпатија и морална осећања. Проблеми моралног васпитања, Методе подстицања развоја моралног мишљења. 'Моралност' код примата.
Циљ изучавања предмета: Оспособљавање студента за шире сагледавање човекове моралности и њених извора, за критичко оцењивање теоријских приступа проучавању развоја моралности, за увиде у методолошке могућности и ограничења, оспособљавање студента да самостално дизајнира и спроводи истраживања моралног развоја, да креира наставне програме и да спроводи наставу из области моралног развоја.
Предуслови за полагање: Нема
Облици наставе: Предавања, једнонедељне консултације, дискусије, семинарски радови.
Обавезе студената: похађање консултација, учешће у дискусијама, један семинарски рад.
Постојећи курсеви:
↑↑↑