Psihologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Етика и мета-етика (гост предавач)
1. Етика и мета-етика (гост предавач) 2. Кантова филозофија морала (гост предавач) 3. Психологија и зло 4. Религијски системи и моралност 5. Теорија социјалног учења 6. Пијажеова теорија развоја моралног мишљења 7. Колбергова теорија 8. Психоанализа моралног развоја (гост предавач) 9. Просоцијално морално мишљење (гост предавач) 10. Казна и награда у моралном васпитању 11-14. Израда семинарских радова и консултације

1. недеља
вежбе - Дискусија: Етика и психологија

2. недеља
предавање - Кантова филозофија морала (гост предавач)

2. недеља
вежбе - Дискусија: Морални појмови (поштовање, самопоштовање, аутономија, поштење, досто

3. недеља
предавање - Психологија и зло

3. недеља
вежбе - Дискусија: Јасеновац - могућности психолошког објашњења

4. недеља
предавање - Религијски системи и моралност

4. недеља
вежбе - Дискусија: Идеологија и морал

5. недеља
предавање - Теорија социјалног ућења

5. недеља
вежбе - Дискусија: Телевизија, млади и насиље

6. недеља
предавање - Пијажеова теорија развоја моралног мишљења

6. недеља
вежбе - Дискусија: Одговорност - индивидуална, колективна

7. недеља
предавање - Колбергова теорија

7. недеља
вежбе - Друштвени систем и развој моралног мишљења

8. недеља
предавање - Психоанализа моралног развоја (гост предавач)

8. недеља
вежбе - Суперего и морално мишљење

9. недеља
предавање - Просоцијално морално мишљење (гост предавач)

9. недеља
вежбе - Дискусија: Насиље, агресија, моралност

10. недеља
предавање - Казна и награда у моралном васпитању

10. недеља
вежбе - Дискусија: Школа као агенс моралног васпитања

11. недеља
предавање - Израда семинарског рада и консултације

12. недеља
предавање - Исто

13. недеља
предавање - Исто

14. недеља
предавање - Исто
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Piaget, J. (1977/1932): "The moral judgment of the child" - Penguin Books 2. Colby, A. and Kohlberg, L. (1987): "The measurement of moral judgment" - Cambridge University Press. 3. Kant, I. (1981): 'Zasnivanje metafizike morala' - BIGZ, Beograd
4. Hofman,M.L. (2003): 'Empatija i moralni razvoj', Dereta, Beograd 5. Jakobson, E. (1973): 'The self and the object world', New York: International Universitz Press. 6. Turiel, E. (1983): 'The development of social knowledge', Cambridge Un. Press.
↑↑↑